Föreningskunskap

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

RF-SISU Värmland arbetar för att värmländska idrottsföreningar ska ha föreningskunskap vilket ger förutsättningen för att driva en demokratisk och väl fungerande verksamhet.

Utbildning inom föreningskunskap

Vi erbjuder utbildningar till idrottsföreningar i distriktet inom föreningskunskap som kan anpassas utifrån din förenings behov.

I vår sökfunktion hittar du de aktuella utbildningar vi erbjuder inom området föreningskunskap.

En del av svenska idrottsrörelsen

Du som föreningsledare och din idrottsförening ingår i ett större sammanhang, den svenska idrottsrörelsen, vår största och mest levande folkrörelse med cirka 20 000 idrottsföreningar, varav cirka 700 i Sörmland. Idrottsrörelsen är organiserad i 71 olika Specialidrottsförbund (SF) som i sin tur är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF).

RF har ett ansvar att leda, företräda och stödja idrotten nationellt. För det regionala stödet finns 19 distrikt varav RF-SISU Värmland är ett. Specialidrottsförbunden ansvarar för att utveckla den specifika idrotten nationellt.

Ramar och regler

I och med att din förening är en del av idrottsrörelsen finns det både ramar och stöd för föreningarnas verksamhet. Det finns ett ansvar som är tudelat. Dels handlar det om att som förening agera på ett sätt som tar hänsyn till vad som är bäst för föreningens medlemmar. Dels innebär ansvaret att agera på ett sätt som går i linje med de tankar och intentioner som den egna idrotten har, såväl som idrottsrörelsen i sin helhet. Det är därför viktigt att känna till hur idrottsrörelsen hänger samman.

Föreningskunskap är kunskap om de regler, traditioner och praxis som finns för hur en ideell förening fungerar. Denna kunskap omfattar hur beslut tas i en ideell förening, styrelsens mandat och ansvar och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Denna kunskap har växt fram under en lång tid och ska inte betraktas som statisk utan en kunskap som är i rörelse.

Bilda idrottsförening

Att driva en idrottsförening är både stimulerande och roligt. Men det finns saker att fundera över innan du startar föreningen. Bland annat bör du vara klar över varför du vill bilda en förening. Med föreningen följer också ett ansvar.

På vår webbplats kan du läsa mer om hur du bildar en idrottsförening.

Driva idrottsförening

För att driva en förening krävs det kunskap inom en hel del områden. För att lära dig hur allt går till kan du kontakta RF-SISU Värmland idrottskonsulent i din kommun. Vi erbjuder även utbildning för föreningsledare. I introduktionsutbildningen lyfts några viktiga områden fram: som fokus på engagemang, verksamhetsutveckling, demokratiska processer och hur en förening byggs upp och bör styras.

På vår webbplats hittar du bra information för dig som driver en idrottsförening i distriktet.

Digitala årsmöten

Grunden för ett bra digitalt årsmöte ligger i förberedelserna. Först och främst måste ni välja vilket eller vilka digitala verktyg ni vill arbeta med. På Riksidrottsförbundets webbplats finns en ”klassificering” av digitala årsmöten och rekommendationer om vilket eller vilka verktyg som passar.

Frågor och svar

På den här sidan på rf.se finns svar på idrottsjuridiska frågor som Riksidrottsförbundets jurister fått från till exempel förbund, föreningar och enskilda medlemmar.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022