Idrott hela livet!

Sidan uppdaterades: 20 juni 2024

Idrottsrörelsen har ett pågående förändringsarbete, Strategi 2025, med målbilden ”Idrott hela livet”. RF-SISU Värmland arbetar på flera olika sätt med att stödja, inspirera och utveckla distriktets idrottsföreningar så att vi tillsammans kan nå detta mål och stärka folkhälsan i Värmland.

RF-SISU Värmland har möjlighet att bevilja projektstöd till idrottsföreningar som vill utveckla eller starta upp verksamhet för målgruppen 65 år och äldre – vi kallar det för Idrott 65+. Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av idrottsverksamheten för målgruppen i föreningarna.

Det är möjligt att söka stöd inom två huvudområden

 1. Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
 2. Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Förslag på sökbara områden

 • Inköp av lånematerial som behövs till målgruppen
 • Prova på-verksamhet (t ex ledararvode, lokalhyra, fika)
 • Marknadsföring och information
 • Utbildning av ledare till målgruppen

Följande avgränsningar gäller för projektstödet

 • Läger
 • Medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter
 • Stöd får inte beviljas för IF:s deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen

Följande fyra kvalitetskriterier används vid bedömning av projektansökningar och prioritering dem emellan:

 1. Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
 2. Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.
 3. Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
 4. Projektet bedöms bidra till mer blandade (heterogena) deltagargrupper (alla diskrimineringsgrunder).

Så gör ni en ansökan

Ju bättre förberedd och förankrad en idé är desto bättre chans att lyckas. Ta gärna hjälp av de lärgruppsplaner som finns länkade här på sidan för att komma i gång. Ansökan görs via ett inledande samtal med idrottskonsulent, och sedan via Idrottsmedel-applikationen i IdrottOnline. För att skicka in ansökan behöver du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.

Ansökningsperioden är löpande fram till den 31 oktober 2024.
Ansökningar som kommer in under semesterperioden 27/6-11/8 2024 kommer att handläggas och börja utbetalas efter den 14/8.

Återrapport

Nytt för 2024: Senast en månad efter avslutad satsning skall en återrapport skickas in till RF-SISU Värmland. Återrapporten gör ni i IdrottOnline. Följande information ska framgå:

 • Hur beviljat stöd har använts (bifoga kvitton i återrapporten).
 • Antal unika individer som deltog i projektet fördelat på kön och om de är medlemmar i föreningen eller inte.

Har ni frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU Värmland.

Kontaktuppgifter hittar du här


Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Kontakt

Emma Gustafsson

Idrottskonsulent och kontaktperson jämställd idrott och idrott 65+

010-476 47 14

Idrottsansvar: Baseboll och softboll, Cheerleading, Dykning, Friskis&Svettis Karlstad, Friskvården i Värmland, Gymnastik, Handboll, Karate, Konståkning, Rugby, Segling, VIS, idrottshistoriska

Vi finns till för er

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.