Rekrytera och behålla aktiva

Sidan uppdaterades: 11 juni 2024

Under året gör vi en reportageserie om att rekrytera och behålla aktiva. I artiklarna kan du läsa om några föreningars framgångsrecept för att så många som möjligt ska idrotta i förening så länge som möjligt.

Varje år genomför RF-SISU Uppland en enkätundersökning bland distriktets idrottsföreningar. Resultaten av enkätundersökningen för 2023 visar bland annat att det föreningar vill satsa mest på är att rekrytera och behålla aktiva. Därför har vi valt att lägga lite extra fokus på det här området under 2024. Vi gör en reportageserie där varje artikel kompletteras med tips på utbildningar och material. Satsningen avslutas med ett seminarium med en föreläsning och panelsamtal.

Reportageserie

Under januari-september gör vi ett reportage i månaden där vi lyfter fram goda exempel på föreningar som är lyckosamma i sitt arbete med att rekrytera och/eller behålla aktiva. Du kan läsa artiklar om hur föreningar går till väga för att locka nya barn, ungdomar, vuxna och äldre till sin verksamhet och hur de arbetar för att behålla så många som möjligt så länge som möjligt. Hoppas att du ska få inspiration och tips om hur du och din förening kan få fler medlemmar. Har din förening något bra tips? I så fall kommer vi gärna på besök!

Seminarium

Den 8 oktober arrangerar vi ett seminarium som består av en föreläsning följt av ett panelsamtal med representanter från idrottsföreningar. Under seminariets första del kommer Stefan Wagnsson, docent i idrottsvetenskap med fokus på barn- och ungdomsidrott, att föreläsa. Han kommer att prata om varför barn och unga idrottar, mekanismerna bakom avhopp från idrotten och hur man som förening kan göra för att behålla så många som möjligt så länge som möjligt. Därefter kommer representanter från ett antal idrottsföreningar att berätta om hur de har lyckats med att rekrytera och behålla aktiva. Tillsammans med Stefan kommer de att delta i ett panelsamtal som modereras av Frida Ohlström och Tobias Andersson, idrottskonsulenter hos RF-SISU Uppland. Anmäl dig till seminariet här

Tips på material, utbildningar och projektstöd

Här hittar du tips på material om föreningen kan använda i arbetet med att rekrytera och behålla aktiva samt för att utbilda nya ledare eller ledare för en ny verksamhet. Här finns också information om aktuella utbildningar samt olika projektstöd för föreningen att söka.

Projektstöd

Med projektstöd får din förening ekonomiska förutsättningar att utveckla barn- och ungdomsverksamheten i enlighet med strategi 2025.

Vill din förening testa på en annan idrott?

Föreningar kan söka ett stöd på 2 000 kronor för att ett lag eller en träningsgrupp ska prova på en annan idrott som tillhör Riksidrottsförbundet (RF). Är du intresserad? Kontakta din idrottskonsulent

Aktiviteter för målgruppen 65+

Föreningar kan söka ett stöd på max 20 000 kronor att starta eller utveckla verksamhet för äldre. Läs mer här

Utbildningar

RF-SISU Uppland erbjuder många olika kurser och föreläsningar för dig och din förening. Här hittar du alla våra aktuella utbildningar

Introduktionsutbildning för tränare

Öppna idrottsaktiviteter i anslutning till den samlade skoldagen kan vara bra tillfällen för unga ledare att få prova på tränarrollen. För unga ledare rekommenderar vi den webbaserade utbildningen Introduktionsutbildning för tränare

Kunskapswebbar

Kunskapswebbar är Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och RF-SISU distriktens digitala utbildningar och digitala lärandematerial producerade av SISU Förlag.

Rörelseförståelse och motorik

På kunskapswebben Smart grundträning 5-18 år får du tips på övningar som inspirerar till att prova nya idrotter, utöva olika rörelser och att utmana kroppen på nya vis. Kunskapswebben kräver en registreringskod för att logga in. Vill du ta del av innehållet? Kontakta din idrottskonsulent

Kost för idrottande barn och unga

Det här webbmaterialet handlar om mat och vikten av att få i sig det kroppen behöver för att må bra. Här hittar du kunskap om såväl kolhydrater som vitaminer och kan göra självtest, läsa om myter och få tips på mellanmål. Läs mer här För att komma åt materialet behöver du en kod. Koden kan du få av din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Lärgruppsplaner

En lärgruppsplan är ett stöd för föreningens arbete i lärgrupp. I lärgruppsplanen finns frågor som underlättar för er när ni ska komma igång med ert samtal och reflektera utifrån ett ämne.

Anpassa träning utifrån kroppens åldrande.

Samtala i grupp om vad som händer i kroppen när den åldras och hur du kan anpassa träningen efter det. Ladda hem lärgruppsplanen här Glöm inte att ta kontakt med din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland innan ni påbörjar arbetet.

Må bra, utvecklas och ha roligt genom hela livet

Samtala i grupp om hur kroppen fungerar, vad den behöver, och vad som
gör att jag fortsätter träna för att må bra. Ladda hem lärgruppsplanen här Glöm inte att ta kontakt med din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland innan ni påbörjar arbetet.

Att starta upp ny verksamhet för Idrott 65+

Samtala i grupp om vad ni vill erbjuda, för vem och på vilket sätt. Ladda hem lärgruppsplanen här Glöm inte att ta kontakt med din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland innan ni påbörjar arbetet.

Rörelse och motorik

Lärgruppsplanen Att lära och utvecklas tillsammans innehåller inspirerande filmer och diskussionsfrågor för att tränare och aktiva ska kunna diskutera med varandra vad som motiverar en själv och vilket stöd från kompisar man vill ha! Lärgruppsplanen hittar du här: Att lära och utvecklas tillsammans

Annat material

Här hittar du annat material som kan vara användbart i föreningens arbete med att rekrytera och behålla aktiva.

Folder: Teambuildning - samtal och lek

För att stärka gemenskapen och svetsa samman laget/träningsgruppen ytterligare kan teambuilding avara ett bra sätt. I den här foldern hittar du gruppstärkande och utvecklande övningar som kan användas vi te.x. cuper, läger och idrottsskolor. Ladda hem foldern

Dialogduk: Rekrytera smart!

Om föreningen vill göra ett arbete kring rekrytering av aktiva kan ni ta hjälp av vår dialogduk Rekrytera smart! Glöm inte att ta kontakt med din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland innan ni påbörjar arbetet.

Sidan publicerades: 30 april 2024