Foto: Bildbyrån

Intressepolitik

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

En av RF-SISU Upplands viktigaste uppgifter är att företräda idrottsrörelsen i gemensamma frågor som rör idrottens förutsättningar och utveckling. En god samverkan med kommuner och regionen ger oss möjighet att påverka för idrottens bästa.

RF-SISU Uppland arbetar för att idrottsföreningar och specialidrottsdistriksförbund (SDF) ska ha bra förutsättningar att bedriva idrott. Det intressepolitiska påverkansarbetet är sammankopplat med Strategi 2025, idrottsrörelsens förändringsresa där målet är ett livslångt idrottade i förening - idrott för alla hela livet. Ett helt liv med idrott ger ett starkare Sverige och ett starkare Uppland.

I Riksidrottsförbundets (RF) intressepolitiska program Pdf, 11 MB. som RF-SISU Uppland givetvis står bakom – redogörs för de åtgärder eller förändringar som är nödvändiga för att göra verklighet av våra ståndpunkter. Vi vill skapa en idrottsrörelse för alla – hela livet.

Samverkan med kommuner och regioner

Vår bästa möjlighet att påverka kommuner och regioner är med god dialog och öppna samtal. RF-SISU Uppland har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Region Uppsala och vi skriver överenskommelser med Upplands kommuner. Vi träffar Region Uppsala och samtliga kommuner regelbundet för att diskutera den lokala idrottens förutsättningar.

Våra viktigaste intressepolitiska frågor

  • Idrottens samhällsnytta: Idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle.
  • Bygg för vår hälsa: Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all idrott. 
  • Idrottens roll i folkhälsan: Idrott i förening erbjuder människor möjlighet till rörelse, hälsa, glädje, gemenskap, bildning, personlig utveckling, demokratifostran med mera. 
  • Stödet till idrotten: Vi måste hela tiden säkerställa att stödet till idrotten står sig starkt.

Forskning och statistik

RF sammanställer även annan typ av forskning och statistik. På RF:s webbplats finns rapporterna samlade för dig som vill göra en djupdykning i något område:

Länk till forskningsrapporterna

Länk till statistikrapporterna

Läs mer på Riksidrottsförbundets webb

På RF:s webbplats hittar du fördjupad läsning om de intressepolitiska frågor som vi driver tillsammans med RF, gemensamt för hela den svenska och uppländska idrottsrörelsen.

Till intressepolitik på rf.se

Sidan publicerades: 21 oktober 2022