Foto: Bildbyrån

Integration

Sidan uppdaterades: 27 februari 2023

Det personliga mötet har visat sig vara avgörande för att männsikor med utländsk bakgrund ska söka sig till en idrottsförening och kunna delta i idrott.

Ett bra sätt för idrottsföreningar att nå personer med utländsk bakgrund är att möta dem i forum där de redan finns representerade. Olika verksamheter, lokala integrationssatsningar och invandrarföreningar är exempel på aktiviteter och organisationer där många personer med utländsk bakgrund möts. Dessa tillfällen och sammanhang är bra för idrottsföreningar att söka sig till för att knyta kontakter och bygga relationer. Exempel på olika verksamheter att samverka med kan vara träffpunkter, språkcaféer, allaktivitetshus, fritidsgårdar, skolor och evenemangsdagar i föreningens närområde.

Att fundera på för din förening:

  • Vilka aktörer och aktiviteter riktade till personer med utländsk bakgrund finns i din förenings närområde?
  • Vad kan din förening bidra med vid aktiviteter och i mötet med andra organisationer?
  • Kan din förening samverka med någon annan aktör eller verksamhet kring en gemensam aktivitet?

RF-SISU Uppland hjälper gärna till med att förmedla kontakter och har även möjlighet att stödja rekryteringsinsatser i områden där idrotten vill växa. Kontakta Eva Dovebris för mer information.

Språkcafé

RF-SISU Uppland är samverkanspart i två språkcaféer, ett i Valsta i Märsta och ett i Gränby i Uppsala. På dessa språkcaféer har deltagarna möjlighet att, på ett informellt och lustfyllt sätt, öva på svenska språket över en kopp te eller kaffe. Det är deltagarna som bestämmer vad samtalet ska handla om. Volontärer (te.x. ideella föreningsledare och föreningsmedlemmar) är samtalsledare i språkandet.

Så här kan du och din förening engagera er:

  • Besök ett språkcafé som deltagare för att lära känna målgruppen.
  • Hjälp till i språkcafé-verksamheten.
  • Anordna ett tillfälle för barn eller vuxna från språkcaféet att prova på er idrott.
  • Kom på besök och berätta om er verksamhet.
  • Lotsa personer från språkcaféet till era befintliga träningsgrupper eller lag.

Kontakta Eva Dovebris så planerar vi in det föreningen vill hjälpa till med på språkcaféet.

Sidan publicerades: 27 februari 2023

Kontakt

Eva Dovebris

Sakkunnig inkluderande idrott

0703497028