Illustration: Södra tornet

Ledare som lyssnar

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

Ledare som lyssnar är en utbildning för att stärka psykisk hälsa hos barn och unga. Kunskap är viktigt för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. 

Ledare som lyssnar är en utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

Ledare som lyssnar - RF-SISU Uppland

RF-SISU Upplands utbildning Ledare som lyssnar genomförs både som öppen föreläsning där vem som helst kan anmäla sig samt kan anordnas internt i din förening.

Utbildningen utgår från de fyra kapitlen i Folkhälsomyndighetens webbaserade utbildning Ledare som lyssnar:

  • Vad är psykisk hälsa?
  • Hur du kan stärka psykisk hälsa.
  • Hur du kan upptäcka att någon mår dåligt.
  • Hur du lyssnar och ger stöd.

Utbildare

Stefan Forsman

Stefan Forsman har mångårig erfarenhet som innebandyledare på dam-, herr-, och ungdomssidan, med fyra SM-guld i bagaget som elittränare. Stefan har tidigare arbetat som idrottslärare samt med att utbilda ungdomsledare inom idrotten.

Matilda Jakobsson Blom

Matilda Jakobsson Blom är utbildad i hälsopromotion och har arbetat inom hälsosektorn i flera former under åren, däribland som träningsrådgivare, utbildare och gyminstruktör. Hon har särskild kompetens kring fysisk aktivitet och idrott kopplat till psykisk hälsa.

Ekonomiskt stöd

Efter genomförd utbildning kan föreningen ansöka om stimulansmedel för deltagande ledares lag/träningsgrupp för att:

  • Genomföra en informations- och/eller rekryteringssatsning för att rekrytera barn och unga med funktionsnedsättning.
  • Arvodera en person i föreningen som kan assistera vid aktiviteter för barn med behov av stöd.
  • I samverkan med RF-SISU Uppland genomföra en folkbildningsinsats i föreningen med syfte att göra verksamheten mer tillgänglig för alla.

Ledare som lyssnar - Folkhälsomyndigheten

Ledare som lyssnar är Folkhälsomyndighetens webbaserade utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. Läs mer om och gör utbildningen här

Sidan publicerades: 23 november 2022

Kontakt

William Lind

Idrottskonsulent

0707751843