Foto: Tobias Sterner

Idrott för nyanlända

Sidan uppdaterades: 25 januari 2024

På många platser i Uppland har idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning och sammanhang till nyanlända personer. En ökad inkludering leder till att både idrottsföreningar och samhället utvecklas till det bättre.

RF-SISU Uppland arbetar för att nyanlända ska få en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Nyanlända ska ha möjlighet till språkträning samt att delta i föreningsidrott.

RF-SISU Uppland stödjer föreningar i deras arbete med att ta emot nyanlända. Det handlar om att stötta föreningens arbete med att arrangera idrottsverksamhet och anordna sociala aktiviteter.

Svenska för nyanlända

I Enköpings kommun arbetar RF-SISU Uppland med satsningen Tidiga insatser för asylsökande (TIA). I satsningen får asylsökande delta i lärgrupper för att lära sig svenska. Målet med satsningen är att ge deltagarna ökad språkutveckling samt ökad förståelse för demokrati, det svenska samhället, föreningslivet och folkhälsa. Verksamheten är också ett tillfälle för oss att tipsa om aktiviteter hos lokala föreningar för deltagarna och deras barn. Satsningen finansieras av Länsstyrelsen Uppsala län.

Informationsmaterial på olika språk

Foldern Idrott – en bra start i livet finns på olika språk: svenska, lätt svenska, finska, bosniska, arabiska (MSA), spanska, engelska, persiska (dari), tigrinja, kurdiska (sorani), albanska, somaliska, ukrainska och ryska. Texterna i foldern förklarar på ett enkelt sätt hur idrotten i Sverige fungerar. På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa mer samt ladda ner samtliga foldrar.

Vill din förening ta emot nyanlända?

För att nyanlända ska få en meningsfull sysselsättning under asyltiden kan föreningar få ekonomiskt stöd för att anordna idrottsverksamhet eller andra sociala aktiviteter. Ta kontakt med Eva Dovebris för mer information.

Mer om:

Sidan publicerades: 21 december 2022