Foto: Bildbyrån

Idrott och studier

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

Information om RIG, NIU och LIU hittar du på Celsiusskolans respektive Lärlingsutbildningen Uppsalas webbplatser.

Sedan 2006 har Uppsala kommun valt att lägga ut uppdraget för gymnasiets Lokal idrottsutbildning (LIU), Nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) och Riksidrottsgymnasium (RIG) på entreprenad till RF-SISU Uppland. Från och med den 30 juni 2023 övergår verksamheten Idrott och studier i kommunal regi.

Anledningen till verksamhetsövergången är att regeringen har avslagit den dispens som Uppsala kommun har haft för att driva ämnet specialidrott på entreprenad. Dispensen har behövts sedan 2014 då regeringen ändrade ämnet specialidrott från ett yrkesämne till ett visst ämne. Efter den genomlysning som Utbildningsdepartementet gjorde 2020 togs beslutet att dra tillbaka dispensen för Uppsala kommun.

Vad händer nu?

Verksamheten kommer att fortsätta i Uppsala kommuns regi på samma sätt som idag med några få förändringar. Vi kommer att fortsätta att skapa en plats för vinnare - en plats för alla som har viljan att nå sin fulla kapacitet inom både idrott och studier i linje med vår vision: Varje elev får möjlighet till en gymnasieutbildning med dubbla karriärer för att nå full potential inom både skola och idrott.

Var finns information nu för LIU, NIU och RIG?

Från och med nu hittar du information om LIU, NIU och RIG på respektive skolas webbplatser:

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Kontakt

Henrik Gaddefors

Verksamhetschef Idrott och studier

0706756122

Mer information

Information om RIG, NIU och LIU finns på skolornas webbplatser.