Foto: Kajsa Engdahl

Rörelsebana

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

Med RF-SISU Upplands rörelsebana vill vi stimulera till aktivitet och lek och därigenom få fler barn och ungdomar att röra på sig. Vill din skola eller din förening testa vår rörelsebana? Nu kan du boka rörelsebanan till en friluftsdag, rastaktivitet, cup, läger eller till något annat sammanhang.

Rörelsebanan består av totalt 14 stationer med aktiviteter. Dessa 14 stationer är fördelade på två mindre rörelsebanor, en som består av nio stationer och en som består av fem stationer. Du kan välja mellan att använda hela rörelsebanan eller någon av de två mindre rörelsebanorna. Rörelsebanan med fem stationer är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Här finns en skiss samt en beskrivning av stationerna i rörelsebanan Pdf, 240 kB.

Rörelsebanan är framför allt tänkt för barn i årskurs F-6, men kan även användas av äldre barn eller vuxna.

Rörelseförståelse

Aktiviteterna i rörelsebanan är framtagna med utgångspunkt i 12 grundmotoriska rörelser: balansera, fånga, gå, hoppa, hänga, kasta, klättra, krypa, rulla, springa, stödja och åla. Dessa grundmotoriska rörelser är en del av begreppet rörelseförståelse.

Rörelseförståelse är en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Genom rörelseförståelse i träning och tävling utvecklar du dina färdigheter inte bara fysiskt – utan även socialt, psykiskt och idrottsligt. En viktig pusselbit i rörelseförståelse är att röra sig på så många sätt som möjligt. Då tränar vi alla de rörelser som kroppen behöver kunna. Sedan kan vi kombinera dem i någon idrott vi gillar. Ju fler rörelser vi kan, desto enklare och roligare blir det att vara fysiskt aktiv.

Läs mer om rörelseförståelse på Riksidrottsförbundets webbplats

Boka rörelsebanan

Rörelsebanan kan bokas både av skolor och föreningar.

Boka rörelsebanan - skola

För att göra en bokningsförfrågan fyller du i det här formuläret. Skicka in din bokningsförfrågan minst 14 dagar innan önskat datum. När du har skickat in en bokningsförfrågan kommer du att bli kontaktad av oss. När bokningen är bekräftad får du en bokningsbekräftelse med mer information och instruktioner.

I och med att du gör en bokning av vår rörelsebana ingår du i RF-SISU Upplands nätverk för ökad rörelse i skolan. Här kan du läsa mer om nätverket

Förvaring av rörelsebanan

Rörelsebanan förvaras i en släpvagn och vi kommer med släpvagnen till skolan på den dag och tid som överenskommits. Din skola ska ha en grupp om två-tre vuxna som hjälper oss att sätta upp och ta ner rörelsebanan. Vi finns på plats på skolan under hela den bokade tiden för att leda och inspirera alla att testa de olika aktiviteterna samt informera om vikten av rörelse och rörelseförståelse.

Rörelsebanan kan till exempel användas på en friluftsdag, temadag, idrottslektioner, raster eller fritidstid.

Boka rörelsebanan - förening eller organisation

För att göra en bokningsförfrågan fyller du i det här formuläret Skicka in din bokningsförfrågan minst 14 dagar innan önskat datum. När du har skickat in en bokningsförfrågan kommer du att bli kontaktad av din idrottskonsulent. När bokningen är bekräftad får du en bokningsbekräftelse med mer information och instruktioner.

Förvaring av rörelsebanan

Rörelsebanan förvaras i en släpvagn och du och din konsulent kommer överens om hur transporten ska ske. Din förening ska ha en grupp om två-tre personer som sätter upp och tar ner rörelsebanan samt finns med under hela den bokade tiden för att leda och inspirera alla att testa de olika aktiviteterna samt informera om vikten av rörelse och rörelseförståelse.

Rörelsebanan kan till exempel användas på en cup, lovaktivitet, camp, prova på-dag eller ledarkick-off.

Sidan publicerades: 8 november 2022