Foto: Bildbyrån

Psykisk hälsa hos barn och unga

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

RF-SISU Uppland arbetar tillsammans med Region Uppsala för goda och jämlika livsvillkor i avseende att främja psykisk hälsa hos barn, unga och vuxna inom Uppsala län.

Syftet är att stimulera barn och unga till mer fysisk aktivitet. Insatserna sker i samverkan med barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna.

Fysisk aktivitet och utbildning

I satsningen på psykisk hälsa inom Region Uppsala ingår både fysisk aktivitet i form av prova-på aktiviteter med olika idrottsföreningar samt utbildning såsom föreläsningar och kurser. Samtliga aktiviteter och utbildningar är kostnadsfria för deltagarna samt för den organisation som är initiativtagare. I de fall där aktiviteten kräver särskild utrustning lånas det från Fritidsbanken, ett bibliotek för idrotts- och fritidsutrustning. Vid behov kan även transporter till och från aktiviteten bekostas.

Föräldrautbildning

Vi arrangerar anpassade föräldrautbildningar med tema fysisk aktivitet och psykisk hälsa, till exempel som en del av en utbildning för föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADD och ADHD. Allt det vi genomför är naturligtvis evidensbaserat och värderat innan utbildningstillfället.

Ledare som lyssnar

RF-SISU Uppland anordnar utbildningen Ledare som lyssnar, en utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder. Läs mer om Ledare som lyssnar här

Sidan publicerades: 8 november 2022

Kontakt

Christoffer Johansson

Ansvarig folkhälsa

0727414648