Vårt uppdrag

Sidan uppdaterades: 27 oktober 2023

RF-SISU Uppland ska stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsens gemensamma frågor regionalt och lokalt samt bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning.

RF-SISU Uppland ger service till distriktets cirka 1200 idrottsföreningar och närmare 70 olika specialidrottsdistriktsförbund som har verksamhet i distriktet. Här kan du hitta kontaktuppgifter till förbund och föreningar.

Till RF-SISU Upplands uppdrag hör att:

  • företräda och samordna den regionala och lokala idrottsrörelsen
  • stödja föreningar i sin utveckling
  • erbjuda och anordna folkbildning
  • erbjuda och anordna idrottsövergripande utbildningar och mötesplatser
  • vara en resurs till SF:s utveckling av föreningar
  • fördela och följa upp ekonomiskt stöd till föreningar i linje med idrottsrörelsens målsättningar

Styrning och ledning

RF-SISU Upplands arbete utgår från de regler som finns formulerade i våra stadgar och arbetet leds av en distriktsstyrelse som väljs på distriktsstämman. Läs mer om styrelse och distriktsstämma här

RF:SISU Uppland arbetar utifrån Idrotten vill och Strategi 2025

Idrotten vill

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund: Glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Ladda hem Idrotten vill här Pdf, 1 MB.

Strategi 2025

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. På RF:s webbplats hittar du mer information om Strategi 2025

Sidan publicerades: 21 oktober 2022