Personuppgifter

Sidan uppdaterades: 27 oktober 2023

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. I slutändan handlar det om att skydda enskilda personers rättigheter. För att behålla människors förtroende är det viktigt att hela idrottsrörelsen följer de regler som finns.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. Det finns dock särskilda regler för hur dessa uppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. RF-SISU Uppland har tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, lagrar och delar dina personuppgifter. Ladda hem integritetspolicyn här Pdf, 158 kB.

För mer information om behandling av personuppgifter, maila till dataskydd.uppland@rfsisu.se

Begäran om registerutdrag

Genom att begära ett registerutdrag kan du få veta vilka uppgifter vi har om dig. Då kan du också få felaktiga uppgifter rättade och du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas. Ladda hem begäran om registerutdrag här Pdf, 108 kB.

Uppförandekod för idrottsrörelsen

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) reglerar hur personuppgifter ska behandlas och är till för att skydda den enkildas personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om GDPR

I samband med införandet av GDPR tog Riksidrottsförbundet fram en uppförandekod för idrottsrörelsen. Målet var att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. Uppförandekoden ska ses som ett komplement till dataskyddsförordningen och kan komma att uppdateras efter samråd med Datainspektion. Ladda hem uppförandekoden här. Pdf, 8 MB. 

Varje förbund eller förening har ett ansvar att informera sina medlemmar om uppförandekoden samt att säkerställa att det finns någonstans dit medlemmar kan rapportera missbruk. För frågor om uppförandekoden eller för att rapportera missbruk, kontakta dataskydd.uppland@rfsisu.se

Sidan publicerades: 5 december 2022