Styrelse och stämma

Sidan uppdaterades: 12 juni 2024

RF-SISU Upplands arbete utgår från de regler som finns formulerade i våra stadgar och arbetet leds av en distriktsstyrelse som väljs på distriktsstämman.

Distriktsstämma

Distriktsstämman är RF-SISU Upplands högsta beslutande organ. Stämman hålls vartannat och består av de ombud som specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) själva utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar rösträtt.

Stämman utlyses genom kungörelse i Riksidrottsförbundets (RF) officiella kungörelseorgan senast i december året innan.

Styrelse

RF-SISU Upplands styrelse, som väljs på stämman, är utsedda att ansvara för organisation, förvaltning och beslutsfattande inom RF-SISU Uppland.

Här hittar du kontaktuppgifter till RF-SISU Upplands styrelse

Valberedning

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. De ska både ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. 

Här hittar du kontaktuppgifter till RF-SISU Upplands valberedning

Stadgar

RF-SISU Uppland har till uppgift att enligt våra stadgar och RF:s stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser. Vi ska också enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet.

Ladda hem RF-SISU Upplands stadgar här Pdf, 267 kB.

Demokratisk styrning

Idrottsrörelsen arbetar målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. RF-SISU Uppland arbetar efter RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar.

Här kan du läsa mer om Demokratisk styrning

Protokoll

Här hittar du protokollen från den senaste distriktidrottsstämman och det konstituerande mötet.

Protokoll konstituerande möte 2024-04-18 Pdf, 1 MB.

Protokoll från distriktsstämman 2024-04-18 Pdf, 2 MB.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Kontakt

RF-SISU Upplands styrelse består av ordförande och åtta ledamöter.