Kom igång eller fördjupa arbetet med paraverksamhet

Oavsett om din förening ligger i startgroparna för att påbörja para-verksamhet eller om din förening redan har para-verksamhet och vill fördjupa arbetet kan ni samverka med oss.

Sidan uppdaterades: 13 juni 2024

Beroende på hur långt din förening har kommit med para-verksamhet finns olika stöd att få från RF-SISU Uppland, både administrativt och ekonomiskt. Vi har delat upp stödet i tre områden:

  1. Planera och starta upp para-verksamhet
  2. Kom igång med para-verksamhet
  3. Fördjupa arbetet med para-verksamhet

Planera och starta upp

Det första området vänder sig till föreningar som ännu inte har startat para-verksamhet, men skulle vilja göra det. I samverkan med RF-SISU Uppland kan föreningen genomföra en folkbildningsinsats för att göra verksamheten mer tillgänglig för alla.

Tillsammans med en idrottskonsulent från RF-SISU Uppland gör föreningen ett processarbete. För processarbetet kan föreningen söka stimulansmedel.

Om föreningen itället vill arbeta i lärgrupp på egen hand, ta kontakt med föreningens idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland för att få en lärgruppsplan som kan användas som stöd i arbetet. Lärgruppen ska redovisas i IdrottOnline Utbildning (webb eller app).

Kom igång

Område två vänder sig till föreningar som har planerat för eller redan kommit igång med para-verksamhet och vill erbjuda kostnadsfria prova på tillfällen.

För dessa prova på-fillfällen finns möjlighet att söka stimulansmedel till transport för deltagare, låneutrustning för deltagare, marknadsförings- och/eller kommunikationsinsats samt ledararvode (för att skapa ledartäthet).

För att föreningen ska beviljas ekonomiskt stöd ska ledarna för prova på-aktiviteterna delta antingen på utbildningen Parasportens grunder eller på utbildningen Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning.

Fördjupa

Tredje och sista området vänder sig till föreningar som har para-verksamhet och vill fördjupa arbetet kring parasport och trygghet.

Det finns möjlighet för föreningar att söka stimulansmedel för trygghetsarbete i föreningen. Arbetet kan göras både i styrelsen och i träningsgruppen. Ta kontakt med din förenings idrottskonsulent för att söka stöd.

I arbetet med trygg idrott kan träningsgruppen använda Parasport Sveriges nya material Trygg tillsammans. Ta kontakt med föreningens idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland för att få tillgång till materialet samt en lärgruppsplan som kan användas som stöd i arbetet. Lärgruppen ska redovisas i IdrottOnline Utbildning (webb eller app).

För styrelsen finns flera olika områden inom trygg idrott att arbeta med. Läs mer här Ta kontakt med föreningens idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland för att påbörja ett arbete.

Sidan publicerades: 13 juni 2024