Samsyn Uppland vill skapa tryggare och trivsammare matchmiljöer

Bandyförbundet Distrikt Mellansverige, Handbollförbundet Öst, Upplands Fotbollförbund, Upplands Innebandyförbund och Upplands Ishockeyförbund krokar arm för att skapa bättre matchmiljöer.

Sidan uppdaterades: 23 maj 2024

Samsyn Uppland startade 2017 och är en sammanslutning av ett antal specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och samordnas av RF-SISU Uppland. När Samsyn Uppland startade var målsättningen att barn och unga skulle kunna hålla på med fler idrotter längre upp i åldrarna. I praktiken innebar det att förbunden skulle ansvara för att planera sina säsonger i dialog med varandra för att undvika krockar.

Nystart för Samsyn Uppland

Så kom pandemin och Samsyn Upplands arbete avstannade. Men nu har samarbetet tagit ny fart - den här gången med målsättningen att tillsammans försöka hitta lösningar inom områden där det finns problem och utmaningar. Det första området som förbunden kommer att arbeta med är miljön kring matcher och arrangemang. Tillsammans kommer de att ta krafttag för att skapa tryggare och trivsammare matchmiljöer. Jonas Värm, som är sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott hos RF-SISU Uppland och samordnare för Samsyn Uppland förklarar:

– Vi har uppmärksammat att matchmiljön, både på och utanför planen, blir allt otryggare. Kränkningar och allmänt dåligt beteende har blivit vanligare, något som framför allt drabbar domare och andra funktionärer, till exempel matchvärdar och sekretariat.

Varje förbund i Samsyn Uppland kommer att arbeta med att skapa tryggare och trivsammare matchmiljöer, var och ett utifrån sina förutsättningar.

Bandy

Inför tävlingssäsongen kommer Bandyförbundet Distrikt Mellansverige att ha dialog med samtliga föreningar som deltar i distriktets serie- och poolspel. Dialogerna kommer att handla om hur föreningarna kan stärka tryggheten kring matcher och arrangemang. Förbundet kommer att upprätta tydliga direktiv kring poolspel, sammandrag och cuper. Dessa punkter kommer att finnas i förbundets årshjul.

Bo Häggqvist
Bandyförbundet Distrikt Mellansverige
Tel: 070-6860945
Mail: bo.haggqvist@gmail.com

Handboll

Handbollförbundet Öst har redan delat ut roll ups till alla föreningar i distriktet med följande budskap: Spelarna spelar, ledarna coachar, domarna dömer, publiken hejar. De har även delat ut matchvärdsvästar och information om vad det innebär att vara matchvärd. Förbundet har även infört Schysstmatch-möten. Det är ett kort möte vid sekretariatet fem minuter före matchstart. Mötet genomförs med matchvärd, domare, funktionärer och en ledare från respektive lag. Förbundet har även haft ett par samlingar med föreningsrepresentanter där de har arbetat med konceptet Schysst handboll. Läs mer om Schysst handboll här

Kontakt:

Anders Älgen Mattsson
Handbollförbundet Öst
Tel: 08-556 068 94
Mail: anders.mattsson@handbollost.se

Fotboll

Upplands Fotbollförbund kommer under två helger att ha extra fokus på matchklimat. Dessa dagar kommer de att besöka matcher runt om i Uppland för att få en inblick i hur matchklimatet ser ut. Precis som förra året kommer förbundet att fortsätta arbeta med föreningarna kring matchvärdskapet. Inom det arbetet har de tagit fram olika stödmaterial och utbildningar. Förbundet har också verktyg som kan ge dem indikationer på att föreningar/lag behöver extra stöttning kring Fair play och matchklimatet. I dessa fall bjuder förbundet in till samtal alternativt besöker lagen i samband med match.

Kontakt:

Johanna Larsson
Upplands Fotbollförbund
Tel: 018-430 60 78
Mail: johanna@upplandsff.se

Innebandy

Upplands Innebandyförbund kommer under två helger att besöka distriktets innebandyhallar för att undersöka hallklimatet i stort. Föreningar/lag där det rapporteras in återkommande problem runt matchmiljön kommer att få besök av förbundet för stöttning och utbildning för att komma till rätta med problemen. Alltid när rapporter kommer in till förbundskansliet kontaktar förbudet berörd föreningsordförande. Detta sker redan idag och gensvaret har varit positivt. Under kommande säsong kommer spelare, föräldrar och ledare i samtliga föreningar att erbjudas regelkurser. Större kunskap om regler kan skapa bättre förståelse för domarnas jobb i hallarna och därmed en bättre matchmiljö. Svenska Innebandyförbundets material Schysst match kommer att delas ut till alla ledare och domare vid samtliga kurstillfällen.

Kontakt:

Olle Isacsson
Upplands Innebandyförbund
Tel: 076-0344952
Mail: olle.isacsson@innebandy.se

Ishockey

Upplands Ishockeyförbund tillsammans med Hockeykontoret ska genom olika insatser verka för att miljön kring matcher blir tryggare genom exempelvis utbildningar för matchvärdar, utbildningsdagar för spelare, konceptet Ett vinnande lag, domaransvariga i distriktets föreningar, tränarutbildningarna och Svenska Ishockeyförbundets föräldrainformation.

Kontakt:

Anton Wallgren
Upplands Ishockeyförbund
Tel. mobil: 076-205 55 33
Tel. direkt: 018–24 19 10
Mail: anton.wallgren@upplandshockey.se

Sidan publicerades: 17 maj 2024