Dags att rapportera årets folkbildningsverksamhet

Har din förening genomfört lärgrupper eller någon annan form av folkbildning under året? I så fall ska den verksamheten redovisas till RF-SISU Uppland senast den 7 januari 2024.

Sidan uppdaterades: 15 mars 2024

Alla lärgrupper, kurser, föreläsningar, kulturarrangemang och processarbeten som pågått i föreningar och förbund under året ska redovisas till RF-SISU Uppland. Redovisningen är en förutsättning för att din förening ska få fortsätta få tillgång till det stöd som RF-SISU Uppland erbjuder såsom utbildningar och utvecklingsarbeten.

Redovisa gärna så snart som möjligt, men senast den 7 januari 2024.

Redovisning av lärgrupper

Om din förening har genomfört föreläsningar, kurser, kulturarrangemang eller processarbeten i samverkan med oss görs den redovisningen oftast av din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland. Likaså om din förening har skickat deltagare på öppna kurser och föreläsningar. Det är framför allt de lärgrupper ni har genomfört i föreningen som ni behöver redovisa själva. Men är du osäker på vad du ska redovisa, ta kontakt med din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Här kan du läsa mer om lärgrupper

Redovisa i IdrottOnline

All redovisning av folkbildningsverksamhet sker i IdrottOnline. För att kunna redovisa måste du ha inloggningsuppgifter till föreningens sida i IdrottOnline samt rollen ”Utbildningsansvarig förening”. Du vet att du har rätt roll om fliken ”Utbildning” syns högst upp på din sida när du loggat in på föreningens IdrottOnline.

Sidan publicerades: 13 november 2023

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.