Ljusmanifestation för att motverka intolerans

Den 16 november är det FN:s internationella dag för tolerans. Med en ljusmanifestation vill RF-SISU Uppland belysa vikten av att respektera och uppskatta mångfald samt människors individuella och kulturella olikheter.

Sidan uppdaterades: 2 maj 2024

Vi är idag starkt påverkade av otrygghet, både inom och utanför idrotten. Krig och maktkamper pågår i och mellan länder. Gängkriminaliteten kommer allt närmare vår vardag där barn och unga blir utsatta för hotfulla och hemska situationer i samband med sitt idrottande. Och därtill klimatkrisen och klimatförändringarnas påverkan på nuvarande och kommande generationer.

Var med och tänd ett ljus

Genom att tända ljus på FN:s internationella dag för tolerans den 16 november vill RF-SISU Uppland uppmärksamma de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna för alla utan åtskillnad på grund av ras, kön, språk eller religion.

Du och din förening kan vara med och uppmärksamma den här dagen tillsammans med oss. Gör en ljuslykta av en gammal glasburk och häng upp i trädgården eller i fönstret eller ställ ut på altanen eller balkongen.

– I dessa dagar behöver vi mer än någonsin visa att vi står upp för demokrati och alla människors lika värde. Vi kan hjälpas åt att visa att goda krafter är starka och din goda kraft behövs mer än någonsin, säger Eva Dovebris, ansvarig för inkluderande idrott hos RF-SISU Uppland.

Ljuslyktor dekorerade med socker

Internationella dagen för tolerans

Internationella dagen för tolerans är instiftad av Förenta Nationerna (FN) och är sedan 1997 en FN-dag. 1997 beslutade FN:s generalförsamling att den 16 november varje år ska uppmärksammas som internationell dag för tolerans. Toleransbegreppet är centralt när det gäller mänskliga rättigheter och handlar om att respektera och uppskatta mångfald och människors individuella och kulturella olikheter.

Sidan publicerades: 23 oktober 2023