Sommarläger hos Upsala Simsällskap

Värdegrundssnack på sommarläger

Hur vill vi ha det på våra träningar? Hur ska vi vara mot varandra? Hur ska en bra tränare vara? Det var frågor som stod i fokus när lägerdeltagare, med lägruppen som metod, pratade om värdegrund på sommarens idrottsläger.

Sidan uppdaterades: 17 oktober 2023

Under skolloven är det många föreningar som arrangerar läger för barn och unga. Även om många föreningar har läger på höst,- sport- eller påsklov är det på sommaren flest barn är på läger och kanske testar klättring, lär sig segla eller provar på tennis. Även om det är att röra sig på klätterväggen, lära sig hissa segel eller slå så många bollar som möjligt över nät som är fokus för dagen kan det vara skönt med en paus och göra någonting annat. Och de här pauserna kan vara bra tillfällen för föreningarnas ledare att samla barnen i grupper för att samtala om och diskutera olika ämnen.

Sommarläger hos USIF Tennis

Ett exempel på ett sådant ämne är värdegrund. För att skapa förutsättningar för föreningar och ledare att prata om värdegrund med barn och ungdomar gjorde RF-SISU Uppland i somras en folkbildningssatsning på värdegrundsarbete för en trygg idrott och trygga idrottsmiljöer. Satsningen kallade vi för lovlägersatsning.

Över 30 föreningar runt om i Uppland deltog i lovlägersatsningen. I lärgrupper fick lägerdeltagarna, tillsammans med sina ledare, diskutera värdegrund: Vad ska vara tillåtet och vad ska inte vara tillåtet i träningsgruppen, hur är man en bra kompis, vad är viktigt för en ledare att tänka på och hur ska en bra träning vara?

Två av föreningarna som deltog i lovlägersatsningen var Gymnastik och cheerleading föreningen Uppsala (GCF Uppsala) och Upsala Simsällskap (US). Båda föreningarna arrangerade sommarläger för barn mellan 7 och 15 år. På GCF Uppsalas gymnastikläger deltog 300 barn och US simläger lockade nästan 100 deltagare.

Värdegrundsarbete på kompistid

Värdegrundsarbetet genomfördes i lärgrupp, en metod inom folkbildningen där en mindre grupp genomför samtal, reflekterar och lär inom olika ämnen. Lisa Sundlöf, som är föreningskonsulent hos GCF Uppsala, berättar att barnen på deras läger fick arbeta i grupper om fem-sex deltagare plus ledare.

– Vi avsatte mellan 30 och 45 minuter per dag för att jobba med värdegrunden. En tid som vi kallade för kompistid.

Lärgruppens metodik handlar mycket om att lära av och med varandra, något som Lisa framhåller som mycket positivt.

– Det här upplägget fick barnen att tänka till. Att de fick diskutera och bolla med med varandra. Och om det kom fram någonting i gruppen en dag kunde de fortsätta att diskutera det nästa dag, berättar Lisa.

Affischer och tuschpennor skapar kreativitet

För att skapa bra förutsättningar för deltagarna i en lärgrupp att ta till sig ny kunskap i det ämne som man vill samtala och lära mer om, finns mycket bra lärmaterial. Det kan till exempel vara böcker, filmer, tidningsartiklar och webbaserade material. Som lärmaterial vid sommarlägren användes affischer med olika frågeställningar så som Hur är en bra kompis? och Hur är en bra träning?

Utöver affischerna fick varje förening en stor burk med massor tuschpennor i regnbågens alla färger. De fick barnen använda för att rita och skriva på affischerna utifrån det de hade kommit fram till i gruppdiskussionerna. Materialet var väldigt uppskattat av både GCF Uppsala och US.

– Det var väldigt bra med tuschpennor! Barnen kunde vara kreativa och rita och skriva i olika färger. Det gör mycket för helheltsintrycket av uppgiften att materialet är bra, konstaterar Lisa.

En av affischerna hade tema spelregler, alltså regler och förhållningssätt som ska gälla i en grupp.

– Den affischen var den bästa och väldigt bra att börja veckan med. Då fick alla barn vara delaktiga i att sätta gemensamma regler för vad som ska gälla på lägret, säger Matilda Bohman, som är bredd- och simskoleansvarig hos US.

Lägruppsledaren - en viktig roll

När en förening genomför en lärgrupp i samarbete med RF-SISU ska det alltid finns en lärgruppsledare för gruppen. Lärgruppsledarens uppgift är att planera, vara samtalsledare, skapa intresse och engagemang i gruppen. I lärgrupperna på sommarlägren var det lägerledarna som var lärgruppsledare.

Inför sommarens läger fick lägerledarna gå en introduktionsutbildning för tränare. I samband med det fick de också en genomgång av det handledarmaterial som var avsett för att kunna hålla i lärgrupperna samt för att kunna leda samtalen och diskussionerna med barnen. Att vara lärgruppsledare var en ny situation för de flesta av ledarna.

– Ledarna ställdes inför situationer där de behövde fundera över hur de skulle göra när diskussionen inte blev som de tänkt sig, när ingen i gruppen säger något eller när ämnet flyger iväg, förklarar Matilda.

– Hur ska man som ledare göra för att få ett samtal att flyta på och hur ser man till att alla blir delaktiga. Det tror jag inte att alla hade tänkt på, fortsätter Matilda.

Arbetssättet gav inspiration

Det här arbetet har gjort att värdegrundsfrågorna har lyfts bland många av föreningarnas barn och unga. GCF Uppsala har tidigare jobbat med föreningens värdegrund i lärgrupper.

- Vi har bland annat jobbat med att ta fram våra värdeord [glädje, utveckling, stolthet och trygghet, reds.anm.] och döpt vår maskot till GUST efter dem. Det är viktigt att värdegrundsarbetet genomsyrar verksamheten hela tiden, säger Lisa.

Matilda berättar att värdegrundsarbetet på US sommarläger gav henne inspiration att jobba med spelregler även i andra sammanhang, bland annat på ett träningsläger för ungdomar på Åland.

– Då fick deltagarna både skriva lappar och sitta i grupper och prata. På så sätt fick de både tillfälle att tänka tyst för sig själva och möjlighet att diskutera.

Vill din förening delta i lovlägersatningen?

Tycker du att det här arbetssättet skulle passa även på din förenings läger? Kontakta din förenings idrottskonsulent för mer information.

Fokusvecka folkbildning 16–22 oktober

Glöm inte att följa oss på Facebookoch Instagramför att ta del av fler inspirerande exempel på hur folkbildning kan se ut och hur den kan utveckla din förening. #IdrottenHjärtaFolkbildning

Sommarläger hos KS Ägir

Sidan publicerades: 17 oktober 2023