Foto: Bildbyrån

Stöd för idrottsföreningar
vid en kris

Inom idrottsrörelsens verksamhet finns olika hot och risker som kan utvecklas till kriser. En kris måste kunna hanteras samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår i organisationen. Hur arbetar din förening med krisberedskap och krishantering?

Sidan uppdaterades: 10 oktober 2023

För att vara väl förberedd för och snabbt kunna agera vid en kris är det bra att ha en krishanteringsplan att luta sig mot. En krishanteringsplan innehåller bland annat kontaktuppgifter till personer och organisationer som kan behöva kontaktas vid en kris. De här fem punkterna kan vara ett stöd vid framtagandet av en krishanteringsplan.

  1. Ta fram en plan för hantering vid akuta tillstånd, exempelvis hur ledare ska agera vid ut- eller inrymning.
  2. Upprätta en telefonlista till berörda inom föreningen som snabbt behöver informeras vid en akut kris samt ha en plan för hur ni ska kommunicera internt och externt.
  3. Upprätta en telefonlista till berörda aktörer. Polis, räddningstjänst och personer inom kommunen eller andra relevanta funktioner som man snabbt kan behöva komma i kontakt med. Kontaktuppgifter till föreningar som nyttjar samma idrottsytor kan också vara bra att ha tillgång till. Säkerställ att listan är uppdaterad.
  4. Undersök hur krisstödet ser ut i din kommun och i vilka situationer som krisstödet kan aktiveras. I kommunerna finns det grupper för krisstöd, till exempel POSOM-grupper (Psykiskt- och socialt omhändertagande).
  5. Upprätta en lista med information om vart vårdnadshavare och barn kan vända sig för stöd. Säkerställ att inblandade får stöd, särskilt viktigt att barn och unga tas om hand.

Läs mer om krisberedskap på Riksidrottsförbundets webbplats

Sidan publicerades: 10 oktober 2023

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga.

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.