Stort renoveringsbehov av idrottsanläggningar

Både idrottsföreningar och kommuner upplever renoveringsbehovet av idrottsanläggningar som en stor utmaning inför framtiden. Genom att renovera och bygga om på rätt sätt får fler möjlighet att idrotta hela livet.

Sidan uppdaterades: 15 mars 2024

Med många idrottsplatser byggda på 60- och 70-talet så är renoveringsbehovet stort, både i Uppland och i resten av landet. Behoven finns både i städerna och på landsbygden – i traditionella idrottshallar, i utomhusmiljöer och i klubbstugor.

Slitna anläggningar – ett växande problem

Många uppländska idrottsföreningar vittnar om slitna anläggningar med allt från läckande tak, avstängda toaletter och duschutrymmen eller ventilation som inte fungerar. I Riksidrottsförbundets (RF) anläggningsenkät från 2022 svarade knappt hälften av idrottsföreningarna i Uppland att det finns ett stort renoveringsbehov på den plats där de idrottar. En förening som har ett stort - och till viss del akut - behov av renovering av sin anläggning är Gimo Ridklubb.

– Det finns mycket som behöver åtgärdas, men det mest akuta är ridhusbotten, stalldörren och fönstren, berättar föreningens ordförande Jessika Rick.

Stalldörren behöver bytas ut

Sedan Gimo Ridklubbs anläggning byggdes i början av 80-talet har föreningen genomfört flera renoveringar på grund av slitage, vattenläckage och nya regler för djurhållning. Men trots att Gimo Ridklubb genom åren har genomfört flera, både mindre och större renoveringar, är alltså renoveringsbehovet stort. Jessika Rick igen:

– Stalldörren är extremt sliten och skulle behöva bytas ut. Ridhusbotten blev vi tvungna att riva ut och lägga in helt ny för tio år sedan efter att rent underhåll inte längre räckte för att få den att vara funktionell för hästarnas hållbarhet och hälsa. Och nu står vi alltså inför samma problem med ridhusbotten igen. Vi har också problem med fukt sedan vi hade takläckage och det gör bland annat att träverket runt ytterfönstren har börjat ruttna.

Problem med fukt i ridhuset

Tänka nytt

Gimo Ridklubb äger sin anläggning, men renoveringsbehovet är stort även i kommunala anläggningar. RF:s årliga kommunundersökning visar att kommunerna ser just renoveringsbehovet som den största utmaningen i den långsiktiga planeringen av idrottsytor.

– I våra samtal med kommunerna finns anläggningsfrågan alltid med högt upp på agendan. Idrottsrörelsen och kommunerna står tillsammans inför mycket stora framtida utmaningar när det gäller idrottsanläggningar och idrottsytor. Samverkan och dialog kommer därför att bli mycket viktigt för oss i det fortsatta arbetet med att skapa plats för idrott, säger Dag Söderberg, distriktsidrottschef hos RF-SISU Uppland.

Kommunerna bär ett stort ansvar, men även staten måste kliva in. Ett sätt att göra det är att skapa och skjuta till medel till en anläggningsfond som kan vara ett stöd och premiera nytänkande gällande idrottsanläggningar. Att renovera en befintlig anläggning eller idrottsplats kan, förutom att upprätthålla kvalitet och säkerhet, vara startskottet till att tänka nytt.

− Genom att föra in fler värden vid renovering, som exempelvis mer inbjudande och öppna platser, sociala ytor och tillgänglighet så kan fler målgrupper nås och i förlängningen göra så att fler kommer i rörelse, säger Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott hos Riksidrottsförbundet.

Skapa möjlighet till idrott för fler

I RF:s anläggningsenkät framgår att bara en tredjedel av uppländska föreningar upplever sin anläggning som tillgänglig för funktionsnedsatta. Och att tillgänglighetsanpassa anläggningen är något som Gimo Ridklubb gärna skulle vilja göra inom en snar framtid. Föreningen har verksamhet för personer med funktionsnedsättning, men har idag ingen möjlighet att erbjuda ridning för personer med fysiska funktionsvariationer som kräver ramp eller lyft för att komma upp på hästen.

− Vi har en ramp sedan flera år tillbaka men den är alldeles för låg och fungerar därför inte för våra rullstolsburna ryttare, berättar Jessika Rick.

Föreningen har också behov av att anpassa sina övriga lokaler så att dessa också blir tillgängliga för den här målgruppen. Jessika Rick igen:

− Vår klubblokal, lektionssal och våra ombytesrum ligger på övervåningen i stallet och kafeterian och läktaren är belägna en trappa upp i ridhuset. Till de utrymmena finns ingen möjlighet att ta sig med rullstol.

Utan en plats att vara på stannar idrotten

Många idrottsplatser, både kommunala och föreningsägda, har passerat bäst före-datum för länge sedan.

− Om idrotten även i framtiden ska ha möjlighet att bedriva bra och meningsfull verksamhet behöver vi omgående skapa fler nya platser och möjligheter att bedriva idrott. För att inte antal idrottsytor totalt sätt ska minska är det lika viktigt att vi även får det stora renoveringsbehovet tillgodosett, avslutar Dag Söderberg.

Och som Jessika Rick konstaterar:

− Och rent krasst, åtgärdas inte flera av våra renoveringsbehov kommer vi till slut inte att ha en anläggning som går att använda.

Trasiga och fuktskadade fönster

Fyra tips för att möta renoveringsbehovet

Kommunal nivå

  • Gör en behovskartläggning i kommunen, både för kommunägda och föreningsägda platser.
  • Var tydlig med prioriteringar och för en dialog med föreningslivet. Idrottsrörelsen och kommunen kan tillsammans synliggöra var behoven är som störst.
  • Se renoveringen som möjlighet att skapa nya värden på platsen. Kan vara en chans att få till sociala ytor och locka nya målgrupper.

Nationell nivå

  • En nationell anläggningsfond kan fungera som en katalysator för nya innovativa anläggningar.

Sidan publicerades: 13 september 2023