Innebandylek hos Frötuna IBF

Frötuna IBF hade svårt att rekrytera nya ledare och det var tufft för de som var ledare att hinna med allt. För att få fler föräldrar att engagera sig som ledare startade Frötuna IBF innebandylek, ett koncept där föräldarna är med på träningarna tillsammans med sina barn.

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023

I mitten på 2000-talet blev Mattias Tidare innebandytränare hos Frötuna IBF. Han upptäckte ganska snart de pedagogiska utmaningarna med stora barngrupper samt svagheten i att ett fåtal ledare skulle kunna och hinna göra allt. Dessutom noterade han att barn i föreningens lag som hade få tränare slutade tidigare än barn i lag som hade många tränare. Det var då idén om innebandylek föddes.

Föräldrarna är med på träningarna

Innebandylek är ett koncept som vänder sig till barn i åldern fem till sex år och innebär att föräldrarna är med på träningarna tillsammans med barnen. Upplägget är positivt för föreningen, föräldrarna och inte minst för barnen. För föräldrarna innebär innebandyleken att de får vara delaktiga i att skapa en rolig och stimulerande träning för sitt barn.

Tränarens instruktioner kan ibland vara knepiga att förstå för ett barn och från den egna föräldern kan barnet få tillräckligt med tid för att förstå hur övningar ska genomföras samt få stöd och hjälp under själva övningarna. När föräldern är med på träningen finns han eller hon dessutom alltid där om barnet behöver gå på toaletten, gör sig illa, vill vila, behöver stimuleras eller lugnas ned.

Lättare att rekrytera föräldrar som ledare

Med innebandylek får Frötuna IBF gott om tid på sig att visa föräldrarna vad föreningsliv och lagidrott är innan det första laget bildas då barnen är 7 år. Att föräldrarna har varit involverade i och känner till verksamheten väl kan göra att de känner sig tryggare i att ta på sig en ledarroll framöver. Det är helt enkelt lättare att rekrytera föräldrar till olika poster i laget såsom tränare, administratör, kassör och materialare och därigenom skapa ett lag som lever länge.

Med innebandyleken har Frötuna IBF hittat ett framgångsrecept för att få föräldrar att engagera sig i föreningen. Utöver innebandylek har föreningen idag 500 licensierade spelare, 22 lag i seriespel och ett stort ideellt engagemang.

Tips kring ledarskap

Här hittar du tips på utbildningar och material som handlar om ledarskap

Grundutbildning för tränare

Grundutbildning för tränare vänder sig till alla tränare oavsett vilken idrott du är engagerad i, hur länge du har varit tränare eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Läs mer och anmäl dig härLänk till extern webbplatsnk till extern webbplats

Fortsättningsutbildning för tränare

Fortsättningsutbildningen för tränare bygger vidare på grundutbildningen och fördjupar samt konkretisar flera av perspektiven ännu mer. Utbildningen vänder sig till dig som genomgått Grundutbildning för tränare eller annan likvärdig grundläggande tränarutbildning. Läs mer och anmäl dig här

Ledare i fokus - ett seminarium om ideellt ledarskap i idrottsföreningar

Styrelseledamöter. Funktionärer. Tränare. Lagledare. Valberedare. Domare. Föreningsledare är de som bär idrottsrörelsen och skapar trygga, utvecklande och glädjefyllda miljöer för våra barn och unga. Samtidigt har många idrottsföreningar stora utmaningar med att rekrytera och behålla ledare. Läs mer och anmäl dig här

Världens bästa idrottsförälder

Hur kan du som föräldrar/vårdnadshavare stödja ditt barn att bli vinnare i livet genom idrott? Idrott kan vara en fantastisk upplevelse men ibland uppstår utmaningar som kan vara svåra att hantera, både för barn och vuxna. Kontakta din förenings idrottskonsulent om föreningen vill arrangera en föräldraföreläsning

Barnens spelregler - föräldramötet

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. I lärgruppsmaterialet Barnens Spelregler – föräldramötet finns diskussionsfrågor för att engagera och involvera föräldrar i barns idrott samt för att ge föräldrar kunskap om Barnens Spelregler och föreningsidrott. Ladda hem materialet här Pdf, 395 kB.

Ideellt engangemang inom idrotten

Den här artikeln ingår i RF-SISU Upplands reportageserie om ideellt engagemang inom idrotten. Fram till september 2023 kommer du att kunna läsa artiklar om människor som engagerar sig ideellt på olika sätt, allt från att vara styrelseledamot eller ledamot i en valberedning till att vara funktionär eller domare.

Tidigare artiklar i reportageserien:

Pär Ohlström: Eldsjäl hos IK Rex

Sirius Bandy: "Valberedningen är viktig för föreningens mångfald".Länk till extern webbplats

Fanna BK: "Ta chansen, det är väldigt roligt och lärorikt".

Sidan publicerades: 10 maj 2023