Foto: Bildbyrån

Seminarium: Ledare i fokus

Välkommen till ett seminarium om ideellt engagemang i idrottsföreningar. Hur kan din förening skapa och behålla ideellt engagemang?

Sidan uppdaterades: 4 maj 2023

Styrelseledamöter. Funktionärer. Tränare. Lagledare. Valberedare. Domare.
Föreningsledare är de som bär idrottsrörelsen och skapar trygga, utvecklandeoch glädjefyllda miljöer för våra barn och unga. Samtidigt har många idrottsföreningar stora utmaningar med att rekrytera och behålla ledare.

Välkommen till ett seminarium om att motivera ideella den 12 september kl. 18:00-20:30 på Arenahotellet i Uppsala.

Anmäl dig här

Upplägg för seminariet

Under seminariets första del kommer Aron Schoug, doktor i pedagogik med inriktning ideellt arbete samt författare till boken Motivera ideella, att föreläsa om ideellt engagemang och hur det ideella engagemanget kan stärkas.

Därefter kommer representanter från några idrottsföreningar att berätta om hur de har lyckats med att rekrytera och behålla ledare. Tillsammans med Aron Schoug kommer de att delta i ett panelsamtal som modereras av Frida Ohlström och Tobias Andersson från RF-SISU Uppland.

Sidan publicerades: 4 maj 2023