Sirius Bandy: ”Valberedningen är viktig för föreningens mångfald”

Lars Kylberg spelade själv bandy på 90-talet i IK Sirius. Efter att ha fortsatt som ledare ett tag blev han tillfrågad att sitta bandysektionens valberedning. Han hade en historia inom idrotten och ett bra nätverk omkring sig.

Sidan uppdaterades: 13 mars 2023

– Valberedningsarbetet blev ett lagom sätt för mig att fortsätta att hjälpa till, förklarar Lars.

För tre år sedan genomförde IK Sirius en gemensam utbildning för valberedningarna i bandy-, fotboll- och innebandysektionerna. Utbildningen genomfördes i samverkan med RF-SISU Uppland. Efter utbildningssessionen beslutade grupperna att de skulle fortsätta att träffas regelbundet för att utbyta kunskap och erfarenheter.

– Vi har olika verksamheter, men tillhör ändå samma moderförening.

Valberedningen idag består av två personer, men Lars berättar att de försöker få tag på en till kandidat inför årsmötet.

– Jag och min kollega Lasse träffas var tredje månad för att stämma av arbetet, säger Lars.

Arbetar strukturerat

Efter utbildningen har de byggt upp en arbetsstruktur att förhålla sig till. Under året intervjuar de sittande styrelse och skickar ut en styrelseenkät för att samla information om vilka kompetenser och behov som finns i dagsläget.

Att använda sig av enkäten och ett årshjul med kalendersatta aktiviteter har hjälpt valberedningen i sitt uppdrag. Att föreningen dessutom är en välbyggd organisation har underlättat i arbetet att rekrytera ideella.

– Vi är hjälpta av den större strukturen. Att styrelsen i dagsläget funkar väldigt bra gör också vårt arbete enklare. Hade styrelsen inte fungerat hade vår uppgift blivit mer utmanande, berättar Lars.

Att hitta intresserade personer behöver inte vara särskilt komplicerat, menar Lars. När valberedningen tagit reda på vilka kompetenser och personer som behövs i styrelsen börjar de närma sig goda kandidater för att höra om de har ett intresse av att engagera sig.

– Till en början ställer vi inte någon skarp fråga, utan frågar något i stil med ”skulle du kunna tänka dig att engagera dig?” eller ”hur ser du på att engagera dig i styrelsen?”.

Många blir glada och smickrade av att få frågan, berättar Lars. Om den tillfrågade kan tänka sig ett förtroendeuppdrag blir nästa steg för valberedningen att gå in mer konkret på vad uppdraget innebär.

– Sedan finns det såklart många som känner att de inte har tid eller att de är färdiga med det där. Då är det så.

Inkluderingsperspektiv

Valberedningens roll är viktig för föreningens mångfald och jämställdhet, förklarar Lars.

– Vi strävar efter att ha en jämställd styrelse och jobbar året runt med att hitta bra kandidater. Idag är bandyn en hyfsat jämställd idrott, men mångfald över lag är fortfarande en utmaning.

Sirius tillämpar ett så kallat brutet verksamhetsår, med årsmöte i juni. Då röstar medlemmarna fram nya styrelsemedlemmar. Oavsett om valberedningens förslag får bifall ser Lars uppgiften som värdefull.

– Det finns en tillfredsställelse i att hjälpa till.

Tips kring valberedningens arbete

Här finns tips på utbildningar och material som kan hjälpa er valberedning att arbeta på ett strukturerat sätt som främjar föreningens mångfald och utveckling.

Lärgruppsmaterial

I lägruppsmaterialet En engagerad valberedning finns tips på frågor till enkäter och styrelseintervjuer, självskattningsverktyg och exempel på hur ett årshjul kan se ut. Kontakta din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland för mer information.

Utbildningar

Genom Grundbildning för föreningsledare får föreningens förtroendevalda en bra bas för sitt fortsatta arbete som föreningsledare. Du kan få användning av din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål. Nästa datum för utbildningen är den 22 april på Arenahotellet i Uppsala. Läs mer och anmäl dig här.

I utbildningen Effektivt styrelsearbete bjuds föreningsledare in till en utbildning i mötesteknik och arbetsfördelning inom styrelsen. Utbildningen genomförs på IFU Arena den 13 april. Läs mer och anmäl dig här.

Ideellt engagemang inom idrotten

Den här artikeln ingår i RF-SISU Upplands reportageserie om ideellt engagemang inom idrotten. Fram till september 2023 kommer du att kunna läsa artiklar om människor som engagerar sig ideellt på olika sätt, allt från att vara styrelseledamot eller ledamot i en valberedning till att vara funktionär eller domare.

Tidigare artiklar

Läs om 22-åriga Moa Lundin som är tränare hos fotbollsklubben Fanna BK i Enköping.

Sidan publicerades: 13 mars 2023