Idrott på lika villkor: Jämställdhet hjärtefråga hos Uppsala Basket

Damer och herrar. Tjejer och killar. För Uppsala Basket är det självklart att alla ska ha samma förutsättningar och möjligheter att forma och delta i verksamheten. Jämställdhet har länge varit en hjärtefråga för Uppsala Basket och genom att delta i satsningen Jämställd och jämlik förening har föreningen tagit ytterligare steg mot en mer inkluderande verksamhet.

Sidan uppdaterades: 9 mars 2023

I USIF Arena i stadsdelen Rosendal i Uppsala håller morgonens basketträning för Celsiusskolans idrottselever precis på att avslutas. Många av idrottseleverna är fostrade i Uppsala Basket*, en förening som har vuxit snabbt de senaste åren. Idag har Uppsala Basket ungefär 1100 medlemmar fördelat på mer än 70 lag, från de yngsta 6-åringarna till elitlagen på både dam- och herrsidan, som båda spelar i Svenska Basketligan.

Uppsala Basket består egentligen av två föreningar: Föreningen Uppsala Basket dam samt KFUM Uppsala Basket (ungdom och herr) med två separata styrelser. De båda föreningarna har dock ett nära samarbete inom många områden, inte minst när det kommer till jämställdhet.

Ungdomarna driver på jämställdhetsarbetet

För Uppsala Basket är det självklart att behandla tjejer och killar lika. De har länge haft jämställdhetsfrågan på agendan och bland annat tillämpat jämställd sponsring. Att verksamheten ska vara jämställd är dessutom självklar för föreningarnas ungdomar.

– Ungdomarna håller koll och ställer frågor om till exempel fördelning av träningstider och halltider. De hjälper oss att driva jämställdhetsarbetet framåt, säger Fredrik Blomqvist, styrelseledamot i KFUM Uppsala Basket.

Elever på Celsiusskolans basketgymnasium

Ett helhetsgrepp kring jämställdhet och jämlikhet

För att ta ett helhetsgrepp kring inkluderingsfrågorna beslutade de båda styrelserna att delta i RF-SISU Upplands satsning Jämställd och jämlik förening.

– Vi ställde oss själva frågan vad vi egentligen menar med jämställd idrottsförening och jämställd sponsring och kom fram till att vi borde utbilda styrelserna, berättar Sonja Entzenberg, ordförande för Föreningen Uppsala Basket dam.

Jämställd och jämlik förening är en satsning som består av fyra steg, från att höja kunskapen till att identifiera nuläget till att blicka framåt. Uppsala Basket inledde sitt arbete med en kunskapshöjande del där styrelserna, tillsammans med en idrottskonsulent från RF-SISU Uppland, tittade på ett antal filmer med olika teman och därefter samtalade och reflekterade utifrån dem.

– I arbetet upptäckte vi att vi visst inte var riktigt så inkluderande som vi trodde, konstaterar både Sonja och Fredrik.

Satsningen har gett fördjupad kunskap

Sonja och Fredrik berättar att mycket av den kunskap de hade om inkludering innan de påbörjade arbetet inom Jämställd och jämlik förening har fördjupats genom satsningen. Eftersom de är så många som har deltagit i arbetet har de även fått kunskap från många olika perspektiv, något de lyfter fram som mycket positivt.

– Det här blev ett tillfälle att börja prata om och få upp de här frågorna på bordet. Vi har haft spännande och intressanta diskussioner i styrelserna, säger Fredrik.

Nästa steg i arbetet var att styrelserna skickade ut en enkät till samtliga medlemmar. Enkäten innehöll nio områden inom inkludering, vilka identifierats i den analys som styrelserna gjort av sin verksamhet. Av dessa nio områden ombads medlemmarna välja ut tre som de ville att styrelsen skulle fokusera på.

– Tyvärr var svarsfrekvensen relativt låg, men det gav oss ändå en bra inriktning till vad vi skulle arbeta vidare med, förklarar Sonja.

De områden som medlemmarna ville att styrelsen skulle inrikta sig på var utbildning om diskrimineringsgrunderna, systematisk uppföljning av föreningens förebilder samt ett mentorsprogram som stöd till föreningens ledare och tränare.

Uppsala Basket blickar framåt

Nu har Uppsala Basket kommit fram till sista steget i satsningen, nämligen att blicka framåt genom att sätta mål och skapa planer. Planerna kommer att omfatta de områden som framkom i enkäten.

– Varje år ska vi inleda säsongen med kortare utbildningar för spelarna i elitlagen och för ledare och styrelserna, berättar Sonja.

– Vi vill lyfta fram våra elitspelare. De ska inte bara vara bra på basket, de ska vara bra människor och förebilder, förklarar Fredrik.

Men Uppsala Baskets arbete för en jämställd och jämlik förening slutar inte med att satsningen tar slut. Det är nu det verkliga arbetet börjar!

– Vi har fortfarande lång väg att gå och mycket kvar att göra. Vi behöver kontinuerligt jobba med att skapa förutsättningar för en jämlik idrott, konstaterar Fredrik.

Men även om föreningen har en bit kvar har arbetet redan lett till flera förändringar i klubben. För bara några veckor sedan genomförde de båda föreningarna det gemensamma arrangemanget Enkronasmatchen i Fyrishov. Dam- och herrlaget spelade varsin match efter varandra och klubbens sponsorer skänkte en krona för varje åskådare som kom på matcherna.

– Damerna spelade mot Visby och herrarna mot Södertälje och det var mycket publik i Fyrishov. Vi hade omkring 1000 besökare på damernas match och drygt 2000 åskådare på herrmatchen, berättar Sonja.

– Och allt som kommer från sponsorerna delas självklart 50/50 mellan dam- och herrlaget, avslutar Fredrik.

*Samlingsnamnet Uppsala Basket inkluderar både Föreningen Uppsala Basket dam och KFUM Uppsala Basket.

Sidan publicerades: 9 mars 2023