Foto: Håkan Flank

Grundutbildning för tränare

Nu kan du anmäla dig till någon av vårens Grundutbildning för tränare. Utbildningen vänder sig till alla tränare oavsett vilken idrott du är engagerad i, hur länge du har varit tränare eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. 

Sidan uppdaterades: 5 februari 2023

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning, studier och undersökningar för att ge dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Du får gå utbildningen från det år du fyller 14.

Aktuella kurstillfällen

Uppsala 16 februari kl. 18:00-21:00 samt 5 mars kl. 09:00-17:00.
Anmäl dig här senast den 10 februari

Skutskär 13 april kl. 18:00-21:00 och 22 april kl. 09:00-17:00.
Anmäl dig här senast den 6 april

Digital 27 april kl. 18:00-21:00, 4 maj kl. 18:00-21:00 och 11 maj kl. 18:00-21:00.
Anmäl dig här senast den 19 april

Utbildningens innehåll

Jag och idrottsrörelsen - få förståelse för vad uppdraget som tränare innebär, i vilket sammanhang du verkar och vilket ansvar och vilka möjligheter som inryms i uppdraget

Jag och ledarskapet - få förståelse om vikten av ett idé- och värdestyrt ledarskap där vi hela tiden behöver arbeta för en kultur som genomsyras av öppenhet och inkludering

Jag och träningen - få grundläggande kunskap i vad ett holistiskt perspektiv är, så att du praktiskt kan använda dig av det vid planering, genomförande och uppföljning av träningar

Jag och utövaren - få kunskap som riktar sig till den målgrupp du tränar oavsett om det är barn, ungdomar eller vuxna.

Grundutbildningens upplägg

Grundutbildning för tränare består av självstudier, träffar och en hemuppgift. Utbilningen består av totalt cirka 25 timmar.

Utbildningswebben innehåller filmer, kortare texter och reflektionsfrågor och det är via den du kommer att genomföra dina självstudier. Vid utbildningens träffar ligger samtalet till grund för ditt lärande. Med hemuppgiften i din egen förening får du möjlighet att koppla ihop utbildningen med ditt praktiska ledarskap.

Självstudier

Självstudier via utbildningswebben. Självstudier är en förutsättning för att du ska bli godkänd på utbildningen.

Träffar

Du måste närvara vid samtliga träffar för att bli godkänd på utbildningen.

Hemuppgift

För din hemuppgift får du välja ett ämne du vill fördjupa dig i utifrån bestämda teman. För att du ska bli godkänd på utbildningen ska hemuppgiften redovisas till RF-SISU Uppland innan utbildningens slut.

Kostnad

1800 kronor/person. Är deltagaren ledare i en uppländsk idrottsförening och kommer att vara ledare för barn och ungdomar i åldern 7–25 år efter genomförd och godkänd utbildning så kommer föreningen att få ett ekonomiskt bidrag på 1800 kronor från RF-SISU Uppland.

Du som anmäler dig från ett annat RF-SISU distrikt, ta kontakt med din idrottskonsulent hos RF-SISU för att få veta om du kan ta del av ekonomiskt bidrag.

Sidan publicerades: 12 januari 2023