Illustration: Södra Tornet

Ledare som lyssnar

Sidan uppdaterades: 18 mars 2024

Ledare som lyssnar är en uppföljning av Folkhälsomyndighetens webbaserade utbildning med samma namn. Det är en utbildning om att stärka psykisk hälsa hos barn och unga.

På utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du som ledare kan vara ett så bra stöd som möjligt för barn och unga. Utbildningen vänder sig även till dig som är ledare för barn och unga som har en NPF-diagnos.

Innehåll

Utbildningen utgår från de fyra kapitlen i Folkhälsomyndighetens webbaserade utbildning Ledare som lyssnar:

  1. Vad är psykisk hälsa?
  2. Hur kan du stärka psykisk hälsa?
  3. Hur kan du upptäcka att någon mår dåligt?
  4. Hur kan du lyssna och ger stöd?

Under utbildningen går vi igenom utvalda delar av dessa kapitel och fakta varvas med gruppdiskussioner.

Målgrupp

Ledare och tränare.

Tidsåtgång

Cirka två timmar.

Genomförande

Här hittar du kommande utbildningar som är öppna för alla.

Är det många i föreningen som vill gå utbildningen? Då kan föreningen välja att arrangera utbildningen internt. Kontakta i så fall din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning kan föreningen ansöka om stimulansmedel för deltagande ledares förening att genomföra en informations- och/eller rekryteringssatsning eller en aktivitetssatsning.

Kostnad

Våra utbildningar som är öppna för alla är kostnadsfria.

Om föreningen vill genomföra utbildningen internt finns möjlighet att ta del av RF-SISU Upplands resurser för folkbildning, bland annat arvode till kursledare och föreläsare. Det är då viktigt att en folkbildnings- och utbildningsplan har tagits fram för föreningen tillsammans med en idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Sidan publicerades: 30 januari 2024

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.