Idrottsskador

Sidan uppdaterades: 7 juni 2024

Att stå handlingskraftig vid ett akut skadetillfälle är viktigt. Men det är också viktigt att ha kunskap om hur skador kan förebyggas och hur risker för att skador uppstår kan minskas.

Att förebygga skador är en viktig del i en idrottares vardag för att kunna träna kontinuerligt och utvecklas. Idrottsmedicinsk forskning har kommit långt och vi har idag god kunskap om hur man kan minimera risken för skador.

Men det är omöjligt att undvika att idrottsskador inom idrotten. Och när olyckan väl är framme är det viktigt att ha rätt kunskap för att begränsa blödning, förebygga och lindra smärta samt ge förutsättningar för vidare behandling och läkning av skadan.

Innehåll

Den här utbildningen belyser idrottsspecifika akuta idrottsskador som t.ex. fot-, knä- och huvudskada. Vi går igenom förbandsväskan och vilken utrustning som behöver finnas i den. Vi går också igenom tekniken för kompressionsbehandling och hur du lindar en vrist eller handled.

Den här utbildningen ger dig också kunskap om skadeförebyggande träning. Kursen har en kortare teoretisk del som efterföljs av praktiska moment som uppvärmning och skadeförebyggande övningar.

Utbildningens innehåll kan anpassas utifrån vanliga skador inom den idrott som föreningen tillhör.

Målgrupp

Tränare och ledare.

Tidsåtgång

Cirka tre timmar.

Genomförande

Här hittar du kommande utbildningar som är öppna för alla.

Är det många ledare i föreningen som vill gå utbildningen? Då kan föreningen välja att arrangera utbildningen internt. Kontakta i så fall din förenings idrottskonsulent.

Kostnad

Våra utbildningar som är öppna för alla är kostnadsfria.

Om föreningen vill genomföra utbildningen internt finns möjlighet att ta del av RF-SISU Upplands resurser för folkbildning, bland annat arvode till kursledare och föreläsare. Det är då viktigt att en folkbildnings- och utbildningsplan har tagits fram för föreningen tillsammans med en idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Sidan publicerades: 30 januari 2024

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.