Hjärt- och lungräddning

Sidan uppdaterades: 7 februari 2024

En nödsituation kan inträffa var som helst - i löparspåret, i hemmet, på idrottsplatsen. Varje minut är viktig och kan vara avgörande för om personen överlever eller inte.

Vi erbjuder en utbildning i att hantera akut sjukdom och olycksfall i väntan på ambulans. Utbildningen fokuserar på olika sjukdoms-/olycksfallstillstånd och dess orsaker, symtom och behandlingar.

Innehållet

  • Hur utför vi hjärt- och lungräddning?
  • Vad är en hjärtstartare och varför behöver vi använda den?
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Målgrupp

Ledare och tränare.

Tidsåtgång

2–3 timmar.

Genomförande

Denna utbildning kan genomföras i din förening vid behov. Kontakta din idrottskonsulent för mer information.

Kostnad

Om föreningen vill genomföra utbildningen internt finns möjlighet att ta del av RF-SISU Upplands resurser för folkbildning, bland annat arvode till kursledare och föreläsare. Det är då viktigt att en folkbildnings- och utbildningsplan har tagits fram för föreningen tillsammans med en idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Sidan publicerades: 30 januari 2024

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.