Grundutbildning för tränare

Sidan uppdaterades: 7 juni 2024

Grundutbildning för tränare ger dig en bra grund att stå på i din fortsatta tränar- och ledarroll. Utbildningen vänder sig till alla tränare oavsett vilken idrott du är engagerad i, hur länge du har varit tränare eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna.

Utbildningen ger en bra inblick i viktiga saker att tänka på i ditt ledarskap, i vilken roll och vilket sammanhang du befinner dig i, hur du på ett bra sätt möter och skapar goda träningsmiljöer för dina utövare. Grundutbildningen går även igenom vikten av en bred rörelserepertoar, fysiologi och träningslära som ger goda förutsättningar för dig när du ska planera och genomföra träningspass på ett bra och genomtänkt sätt.

Innehåll

Jag och idrottsrörelsen - få förståelse för vad uppdraget som tränare innebär, i vilket sammanhang du verkar och vilket ansvar och vilka möjligheter som inryms i uppdraget

Jag och ledarskapet - få förståelse om vikten av ett idé- och värdestyrt ledarskap där vi hela tiden behöver arbeta för en kultur som genomsyras av öppenhet och inkludering

Jag och träningen - få grundläggande kunskap i vad ett holistiskt perspektiv är, så att du praktiskt kan använda dig av det vid planering, genomförande och uppföljning av träningar

Jag och utövaren - få kunskap som riktar sig till den målgrupp du tränar oavsett om det är barn, ungdomar eller vuxna.

Tidsåtgång

Grundutbildning för tränare består av självstudier, träffar och en hemuppgift. Utbildningen består av totalt cirka 25 timmar. Utbildningswebben innehåller filmer, kortare texter och reflektionsfrågor och det är via den du kommer att genomföra dina självstudier. Vid utbildningens träffar ligger samtalet till grund för ditt lärande. Med hemuppgiften i din egen förening får du möjlighet att koppla ihop utbildningen med ditt praktiska ledarskap.

Självstudier

Självstudier via utbildningswebben. Självstudier är en förutsättning för att du ska bli godkänd på utbildningen.

Träffar

Du måste närvara vid samtliga träffar för att bli godkänd på utbildningen.

Hemuppgift

För din hemuppgift får du välja ett ämne du vill fördjupa dig i utifrån bestämda teman. För att du ska bli godkänd på utbildningen ska hemuppgiften redovisas till RF-SISU Uppland innan utbildningens slut.

Genomförande

Här hittar du kommande utbildningar som är öppna för alla.

Är det många i föreningen som vill gå utbildningen? Då kan föreningen välja att arrangera utbildningen internt. Kontakta i så fall din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Kostnad

1 800 kronor per person. Är deltagaren ledare i en uppländsk idrottsförening och kommer att vara ledare för barn och ungdomar i åldern 7–25 år efter genomförd och godkänd utbildning så kommer föreningen att få ett ekonomiskt bidrag på 1 800 kronor från RF-SISU Uppland.

Du som anmäler dig från ett annat RF-SISU distrikt, ta kontakt med din idrottskonsulent hos RF-SISU för att få veta om du kan ta del av ekonomiskt bidrag.

Webbaserad introduktionsutbildning

Denna introduktionsutbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare inom idrotten, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag. Introduktionen passar bra oavsett ålder och om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Utbildningen är helt webbaserad och kostnadsfri. Här har du en direktlänk till utbildningen.

Sidan publicerades: 30 januari 2024

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.