Fortsättningsutbildning för tränare

Sidan uppdaterades: 30 maj 2024

Fortsättningsutbildningen är en fördjupande tränarutbildning för dig som varit tränare ett tag oavsett vilken idrott och målgrupp du leder. En utbildning som bygger vidare på, fördjupar sig i och lägger till ytterligare ämnen utöver de som ingår i grundutbildning för tränare.

Fortsättningsutbildningen för tränare bygger vidare på grundutbildningen och fördjupar samt konkretisar flera av perspektiven ännu mer. Utbildningen vänder sig till dig som genomgått Grundutbildning för tränare eller annan likvärdig grundläggande tränarutbildning och leder barn, ungdomar eller vuxna i någon idrottsförening. Du får gå utbildningen från det år du fyller 16.

Tanken är att du som ledare ska kunna skapa en verksamhet som engagerar och motiverar. Du ska också kunna utforma en långsiktig planering, genomföra planeringen och följa upp. Utbildningen genomförs i ett varierat lärande där egna studier via utbildningswebben varvas med uppgifter i det digitala klassrummet, praktisk tillämpning samt hemuppgift att göra i din förening.

Innehåll

Jag och idrottsrörelsen – få god kunskap om vad normmedveten idrott är och hur normer formar och kan utmana verksamheten samt om värdet med att skapa trygga idrottsmiljöer och engagemang i och runt gruppen du tränar.


Jag och ledarskapet – få verktyg för att kunna reflektera och hitta olika vägar till utveckling för dig som tränare och din träningsgrupp. I din ledarroll är det viktigt att du känner trygghet i att leda utifrån ett idé- och värderingsstyrt ledarskap, att skapa lärande miljöer och att arbeta med långsiktig planering som ska leda till ett hållbart ledarskap.


Jag och utövaren – ska ge dig god kunskap i att skapa idrottsmiljöer där de du tränar får möjlighet att vara delaktiga och involverade för att möjliggöra ett motivationsklimat som stimulerar till individ- och grupputveckling. Du får verktyg för att kunna forma verksamheten utifrån ett holistiskt perspektiv som innebär att möta varje utövare utifrån hens förutsättningar och behov.


Jag och träningen – ska ge dig mycket goda kunskaper i träningsplanering samt om kost och återhämtning för att kunna skapa långsiktiga och hållbara träningsupplägg. Du kommer också att arbeta med idrottspsykologi, biomekanik, motorik och teknik.

Målgrupp

Tränare för barn, unga och vuxna som genomgått grundutbildning för
tränare eller annan likvärdig grundläggande tränarutbildning. Du får gå
utbildningen från det år du fyller 16.

Tidsåtgång

Fortsättningsutbildning för tränare består av självstudier, träffar och en hemuppgift. Utbilningen består av totalt 32–35 utbildningstimmar à 45 minuter varav 15–18 av dem genomförs som egna studier på webb, i det digitala klassrummet och på hemmaplan.

Självstudier

Självstudier görs via utbildningswebben med hjälp av ett reflektionshäfte och ett digitalt klassrum där uppgifterna redovisas. Självstudier är en förutsättning för att du ska bli godkänd på utbildningen.

Hemuppgift

För din hemuppgift får du välja ett ämne du vill fördjupa dig i, utifrån de valbara teman som finns. För att du ska bli godkänd på utbildningen ska hemuppgiften redovisas till RF-SISU Uppland i det digitala klassrummet.

Genomförande

Här hittar du kommande utbildningar som är öppna för alla.

Är det många i föreningen som vill gå utbildningen? Då kan föreningen välja att arrangera utbildningen internt. Kontakta i så fall din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Kostnad

Kostnad för utbildningen är 2 500 kronor per person. Är deltagaren ledare i en uppländsk idrottsförening och kommer att vara ledare för barn och ungdomar i åldern 7–25 år efter genomförd och godkänd utbildning så kommer föreningen att få ett ekonomiskt bidrag på 2 500 kronor från RF-SISU Uppland.

Du som anmäler dig från ett annat RF-SISU distrikt, ta kontakt med din idrottskonsulent hos RF-SISU för att få veta hur du kan ta del av ekonomiskt bidrag.

Sidan publicerades: 30 januari 2024

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.