IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 7 februari 2024

IdrottOnline är idrottsrörelsens eget verktyg för administration och kommunikation. Här hittar föreningen allt på ett och samma ställe, vare sig det gäller medlemsregister, LOK-stöd, idrottsmedel eller administration av utbildningar.

IdrottOnline är en utbildning för dig som ska arbeta med administration i föreningen. Utbildningen ger dig introduktion, information och inspiration kring IdrottOnline. Allt som behövs för att du ska förstå hur systemet hänger ihop och känna till de grundläggande funktionerna i medlemsregistret och LOK-stödsmodulen så som att lägga till nya medlemmar, hantera roller, skapa grupper och ta fram statistik.

Genomförande

Utbildningen genomförs digitalt för en-tre personer i föreningen. Då går vi igenom de delar av IdrottOnline ni behöver hjälp med. Är det många i föreningen som vill delta kan föreningen välja att arrangera utbildningen internt. Kontakta din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland för att boka in ett utbildningstillfälle.

Tidsåtgång

Cirka 45-60 minuter för den digitala utbildningen. Cirka 1-2 timmar för en utbildning på plats hos föreningen.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Sidan publicerades: 30 januari 2024

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.