Hållbar sponsring

Sidan uppdaterades: 7 februari 2024

Hur får vi fler sponsorer och hur kan vi utveckla de samarbeten vi redan har?

Innehåll

Föreläsningen utgår från praktiska och aktuella case och ger dig en översiktlig bild av dagens sponsringslandskap i Sverige. Föreläsningen tar upp områden såsom:

  • Dagens sponsormarknad och omvärldstrender.
  • Motiv och drivkrafter hos sponsorer.
  • Hur man presenterar sin förening och vad man har att erbjuda en sponsor.
  • Vikten av föreningens värdegrund.

Målgrupp

Samtliga föreningsledare.

Tidsåtgång

2,5 timmar.

Genomförande

Här hittar du kommande utbildningar som är öppna för alla

Är det många i föreningen som vill gå utbildningen? Då kan föreningen välja att arrangera utbildningen internt. Kontakta i så fall din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Kostnad

Våra utbildningar som är öppna för alla är kostnadsfria.

Om föreningen vill genomföra utbildningen internt finns möjlighet att ta del av RF-SISU Upplands resurser för folkbildning, bland annat arvode till kursledare och föreläsare. Det är då viktigt att en folkbildnings- och utbildningsplan har tagits fram för föreningen tillsammans med en idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Sidan publicerades: 30 januari 2024

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.