Grundutbildning för föreningsledare

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024

Grundutbildningen ger dig som förtroendevald i en föreningsstyrelse grundläggande kunskap och förståelse för hur en attraktiv verksamhet kan bedrivas. Utgångspunkten är den ideella föreningen och relationen till idrottens gemensamma mål och utvecklingsresor.

Grundutbildningen bygger på den ideella föreningen som form och hur densamma kan ledas, utvecklas och förvaltas för att bidra i förflyttningen mot idrottens gemensamma mål. Viktiga delar för detta arbete är att som förtroendevald få koll på samspelet mellan de demokratiska spelreglerna, meningen med föreningen, vikten av en attraktiv verksamhet, hur ideellt engagemang kan utvecklas samt administrationens betydelse.

Innehåll

  • Föreningen och demokratin
  • Föreningen och idén
  • Föreningen och verksamheten
  • Föreningen och engagemanget
  • Föreningen administrationen

Målgrupp

Föreningsledare i exempelvis rollen som kommittémedlem, styrelseledamot, ordförande eller andra roller där föreningens medlemmar gett dig förtroendet att leda, utveckla och förvalta föreningens verksamhet.

Tidsåtgång

Kursen omfattar cirka åtta timmar, varav cirka fyra timmar gemensam träff och fyra timmar självstudier.

Genomförande

Här hittar du kommande utbildningar som är öppna för alla

Är det många i föreningen som vill gå utbildningen? Då kan föreningen välja att arrangera utbildningen internt. Kontakta i så fall din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Kostnad

Deltagaravgiften är 800 kronor. Efter genomförd utbildning kan föreningar som är verksamma i Uppland erhålla ekonomiskt stöd för deltagaravgiften. Läs mer om projektstöd för idrottsövergripande utbildningar här

Sidan publicerades: 30 januari 2024

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Introduktionsutbildning för föreningsledare är en kostnadsfri webbutbildning. Du kan alltså genomföra den när det passar dig och i din egen takt.