Effektivt styrelsearbete

Sidan uppdaterades: 14 februari 2024

Hur skapar föreningens styrelse en effektiv och väl fungerande struktur? Hur blir styrelsemötena tydligare, effektivare och mer inspirerande?

Genom att effektivisera föreningens styrelsearbete kan ni skapa en bättre styrning och ledning av föreningen. Ni går från att släcka bränder till att med framförhållning och strategiska beslut utveckla föreningens verksamhet stabilt över tid. Ni kommer att gå från långa styrelsemöten där samma frågor diskuteras på möte efter möte utan att utveckling sker till att fördela arbetet på flera ansvarsområden och personer som tillsammans jobbar effektivt mot gemensamma mål.

Utbildningens innehåll:

 • Styrelsens grunduppdrag
  • De viktigaste uppgifterna för styrelsen
  • Roller i styrelsen
  • Viktiga styrdokument
 • Mötesteknik
  • Tips inför, under och efter styrelsemötet
  • Uppgiftsfördelning mellan möten
  • Checklista för effektiva styrelsemöten
 • Praktiska verktyg
  • Målarbete
  • Årshjul
  • Praktisk användning av styrdokumenten

Målgrupp

Föreningsledare

Tidsåtgång

Cirka tre timmar.

Genomförande

Här hittar du kommande utbildningar som är öppna för alla.

Är det många i föreningen som vill gå utbildningen? Då kan föreningen välja att arrangera utbildningen internt. Kontakta i så fall din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Kostnad

Våra utbildningar som är öppna för alla är kostnadsfria.

Sidan publicerades: 30 januari 2024

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.