Träningslära: Hur svarar kroppen på träning?

Sidan uppdaterades: 2 februari 2024

Träningslära handlar helt enkelt om läran om idrottsträning. Att ha kunskaper i träningslära gör att du får en ökad förståelse om hur träning påverkar dig och din kropp. Ökad kunskap inom träning kan göra att tränare och idrottsutövare reflekterar mer över vad de gör, men det ger även kunskapen att kunna lägga upp sin träning på ett bra sätt.

Innehåll

På den här föreläsningen lär du dig mer om träning för din utveckling, prestation och välmående. Olika inriktningar kan vara:

  • Åldersanpassad träning – skapa en röd tråd för träning och prestation i föreningen
  • Föreläsning i en träningslokal med en kombination av teori och praktik
  • Föreläsning efter kravprofil: vilka färdigheter är viktiga inom just er idrott, och hur tränar man upp dem?
  • Lyftteknik

Tidsåtgång

Varierar beroende på innehåll, men räkna med två till tre timmar.

Genomförande

Här hittar du kommande utbildningar som är öppna för alla.

Är det många i föreningen som vill gå utbildningen? Då kan föreningen välja att arrangera utbildningen internt. Kontakta i så fall din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Kostnad

Våra utbildningar som är öppna för alla är kostnadsfria.

Om föreningen vill genomföra utbildningen internt finns möjlighet att ta del av RF-SISU Upplands resurser för folkbildning, bland annat arvode till kursledare och föreläsare. Det är då viktigt att en folkbildnings- och utbildningsplan har tagits fram för föreningen tillsammans med en idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Sidan publicerades: 30 januari 2024

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.