Kost för aktiva idrottare

Sidan uppdaterades: 7 februari 2024

Hälsa och prestation går hand i hand och kosten har en stor betydelse för hälsan. Den här grundutbildningen lär dig förstå kostens betydelse för hälsan och prestationsförmågan.

Med teori och praktiska övningar går vi igenom grundläggande näringslära. Vi går igenom vilken typ av mat som passar innan och efter träning och hur en effektiv måltidsplanering ser ut, med tips på bra frukost och mellanmål. Dessutom tar vi hål på en del myter om mat.

Vi arrangerar fem olika föreläsningar inom kost:

  • Kost för idrottare, steg 1
  • Kost för idrottare, steg 2
  • Butiksvandring
  • Praktisk kostutbildning
  • Kost för tränande seniorer

Kost för idrottare, steg 1

Föreläsningen ger en introduktion till ämnet. Områden som berörs är: Näringsämnen, energibalans, vikten av en balanserad kost samt helhetsbilden med kost, träning och återhämtning.

Rekommenderad ålder är från 10 år och uppåt. Om barnet är under 15 år rekommenderas vårdnadshavare att delta tillsammans med barnet.

Kost för idrottare, steg 2

Föreläsningen ger fördjupande kunskap om ämnet. Områden som berörs är: Förutsättningar för uppbyggnad och återhämtning samt kosttillskott och energidrycker.

Rekommenderad ålder är från 15 år och uppåt.

Praktisk kostutbildning

Föreläsning i samband med att man lagar en måltid tillsammans. Rekommenderad ålder är från 12 år och uppåt. Kan kombineras med Butiksvandring (se nedan).

Butiksvandring

Föreläsning där man pratar om kost utifrån matvarorna i butiken. Rekommenderad ålder är från 12 år och uppåt. Kan kombineras med en praktisk kostutbildning (se ovan).

Kost för tränande seniorer (65+)

När vi blir äldre och kroppens åldras kan vi genom kost och motion skapa bra förutsättningar för ett fortsatt aktivt liv. Den här föreläsningen belyser hur du men enkel kunskap kan tänka för att ge kroppen goda förutsättningar att delta i idrott hela livet. Föreläsningen går också att genomföra som en praktisk kostutbildning där man lagar en måltid tillsammans.

Tidsåtgång

1,5 timme för Kost för idrottare, steg 1 och 2. Två timmar för Butiksvandring, Praktisk kostutbildning och Kost för tränande seniorer.

Kostnad

Våra utbildningar som är öppna för alla är kostnadsfria.

Om föreningen vill genomföra utbildningen internt finns möjlighet att ta del av RF-SISU Upplands resurser för folkbildning, bland annat arvode till kursledare och föreläsare. Det är då viktigt att en folkbildnings- och utbildningsplan har tagits fram för föreningen tillsammans med en idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Sidan publicerades: 30 januari 2024

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.