Idrottspsykologi och mental träning

Sidan uppdaterades: 7 februari 2024

Nästan alla idrottare upplever någon gång minskad motivation, frustration över sin prestation, avstannad utveckling eller uppgivenhet över skador. Vanliga bekymmer är även press, både från idrottaren själv och från utomstående, stress, prestationsångest och överträning.

Innehåll

På den här utbildningen får du stöd och råd kring hur man kan hantera motgångar inom idrotten för att förbättra både prestation och hälsa. Exempel på områden som berörs är:

  • Motivation
  • Inlärning
  • Att hantera känslor i samband med prestation
  • Psykisk hälsa

Målgrupp

Ledare och tränare för barn, ungdomar och vuxna, aktiva idrottare.

Tidsåtgång

Tidsåtgången varierar beroende på hur genomförandet ser ut men räkna med runt 2-3 timmar.

Genomförande

Här hittar du kommande utbildningar som är öppna för alla.

Är det många i föreningen som vill gå utbildningen? Då kan föreningen välja att arrangera utbildningen internt. Kontakta i så fall din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Kostnad

Våra utbildningar som är öppna för alla är kostnadsfria.

Om föreningen vill genomföra utbildningen internt finns möjlighet att ta del av RF-SISU Upplands resurser för folkbildning, bland annat arvode till kursledare och föreläsare. Det är då viktigt att en folkbildnings- och utbildningsplan har tagits fram för föreningen tillsammans med en idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Sidan publicerades: 30 januari 2024

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.