Alla dagar: Mens och träning

Sidan uppdaterades: 11 mars 2024

Flickor ska kunna idrotta med samma förutsättningar som killar – inte bara vissa dagar, utan alla. Alla dagar är en satsning från Svenska Fotbollsförbundet för att bryta tabun kring mens och bidra till att alla flickor och kvinnor får rätt förutsättningar att idrotta under mensen.

Utbildningen riktade sig tidigare enbart mot fotbollsföreningar, men i samverkan med Upplands Fotbollsförbund har RF-SISU Uppland nu en utbildning för alla föreningar, oavsett idrott. Alla dagar är en satsning som är framtagen av Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel.

Innehåll

Utbildningen genomförs av kvinnliga utbildare i åldrarna 18 till 25 år som träffar laget/träningsgruppen för att prata om mens på ett öppet och avdramatiserande sätt. Utbildningen anpassas efter åldern på deltagarna, men exempel på ämnen som tas upp är:

  • Hur menscykeln kan påverka träning och tvärt om.
  • Vad som händer i kroppen och hur det kan påverka mig som spelare.
  • Myter och tankar kring mens som hänger kvar sedan förr.

Utbildarna pratar mycket utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter, till exempel om:

  • När fick jag mens första gången.
  • Hade jag någon att prata med.
  • Hur kändes det att få min första mens.
  • Hur hade jag velat att det varit i laget kopplat till prata om mens.

Målgrupp

Tjejer mellan 10 och 17 år. En utbildning riktar sig till yngre tjejer (10-12 år) och en utbildning till äldre tjejer (13-17 år).

Tidåtgång

Ca 45 min - 1 h för den yngre målgruppen. Cirka 1,5 h för den äldre målgruppen.

Genomförande

Utbildningen genomförs i den enskilda träningsgruppen/laget. Kontakta din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland för att få planera in utbildningsträffar.

Kostnad

Om föreningen vill genomföra utbildningen finns möjlighet att ta del av RF-SISU Upplands resurser för folkbildning för att täcka utbildningskostnaden. Det är då viktigt att en folkbildnings- och utbildningsplan har tagits fram för föreningen tillsammans med en idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Sidan publicerades: 11 mars 2024

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.