Foto: Tobias Sterner

Inkludering av underrepresenterade grupper

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

Projektstödet ger din förening ekonomiska förutsättningar att utveckla barn- och ungdomsverksamheten i enlighet med utvecklingsresorna En inkluderande idrott för alla samt Jämställdhet för en framgångsrik idrott.

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för:

  • Utveckla föreningen
  • Starta ny idrott/verksamhet
  • Öppen idrott
  • Sociala aktiviteter, träning och språk
  • Bilda ny förening

Mer information om hur ansökningsprocessen går till hittar du här

Utveckla föreningen

Föreningar kan söka stöd för att se över sin verksamhet och fundera kring hur fler kan inkluderas i verksamheten. Föreningen får ett stöd på 5 000 kronor för att styrelse och ledare genomför en workshop tillsammans med en idrottskonsulent från RF-SISU Uppland.

Starta ny idrott/verksamhet

Föreningar kan söka stöd för att starta en ny idrott eller ny verksamhet i ett geografiskt område där få deltar inom föreningsidrott eller där det finns få föreningar/idrotter. Föreningen får ett stöd på 10 000 kronor.

Öppen idrott

Föreningar kan söka stöd för att arrangera prova på-verksamhet där deltagarna får testa en eller flera olika idrotter/aktiviteter. Det ska vara återkommande verksamhet en gång i veckan under minst tio veckor. Föreningen får ett stöd på 10 000 kronor.

Sociala aktiviteter, träning och språk

Föreningar kan söka stöd för att genomföra idrottsaktiviteter, språkträning och sociala aktiviteter där både befintliga föreningsmedlemmar och nyanlända personer deltar. Föreningen får ett stöd på 10 000 kronor för att genomföra minst tio träningstillfällen där nyanlända får delta i en ordinarie träningsgrupp samt minst tio träffar av social karaktär där nyanlända får träna det svenska språket tillsammans med någon från föreningen.

Bilda ny förening

Bilda en ny förening i ett geografiskt område där få deltar inom föreningsidrott eller där det finns få föreningar/idrotter. Föreningen får ett stöd på 10 000 kronor.

Sidan publicerades: 14 november 2022

Kontakt

Eva Dovebris

Sakkunnig inkluderande idrott

0703497028