Foto: Eric Runestam

IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 6 februari 2023

IdrottOnline är idrottsrörelsens verksamhetssystem som Riksidrottsförbundet (RF) tillhandahåller kostnadsfritt för samtliga idrottsföreningar som tillhör RF.

Administrationsverktyget utgör basen för kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund och innehåller information och kopplingar för person och organisation inom hela idrottsrörelsen. Tack vare detta underlättar IdrottOnline både obligatorisk och nödvändig administration inom en idrott till exempel genom digitaliserad Idrottsmedelansökning, ett webbaserat medlemsregister kopplar mot SPAR samt automatiserat underlag för LOK-stödsansökning och Utbildning.

Säkerheten i systemet bygger på personnummer och din förenings organisationsnummer. Det säkerställer korrekt redovisning av utbetalda medel och redovisade studietimmar, ett krav som RF och SISU Idrottsutbildarna måste uppfylla gentemot staten.

I IdrottOnline kan föreningen:

 • ha medlemshantering
 • hantera begränsat registerutdrag och grupper
 • söka stöd, tex LOK-stöd och Idrottsmedel
 • närvarorapportera aktiviteter
 • registrera folk- och utbildningstillfällen
 • Appar, en för närvaro i idrottsaktiviteter och en för folkbildning/lärgrupper
 • uppfylla personuppgiftslagen, GDPR
 • kommunfil - för rapportering till kommuner som tar emot xml-fil
 • (hantera avgifter - modulen avslutas 31/12 2023)

Systemet är uppbyggt i olika moduler som är sammankopplade med varandra där medlemsregistret är det centrala.Oavsett om din förening använder hela eller delar av IdrottOnline är det nödvändigt att ha kunskaper i IdrottOnline för att kunna ta del av idrottsrörelsens medel.

På RF:s webbplats kan du läsa mer om vad som ingår i IdrottOnline.

Något att tänka på:

 • Ansökningar för LOK-stöd och Idrottsmedel kan enbart göras via IdrottOnline och en förutsättning för att få detta utbetalt är att ordförande och kassör måste vara uppdaterade i registret samt att det ska finnas ett bank-eller postgiro kopplat till föreningen.
 • Uppdaterad föreningsinformation för att specialidrottsförbund (SF) och distrikt ska kunna hålla kontakten.
 • Firmatecknare under föreningsinformation för att kunna starta upp Kivra.
 • Utbildningsmodulen för att rapportera in folkbildning.
 • Om föreningen använder annat system: Tills integrationerna uppdaterats av kommersiella aktörer behöver medlemsregistret (Administration/Personer) i IdrottOnline rensas manuellt.

Utbildningar för dig som vill lära dig IdrottOnline

Behovet hos föreningar och förbund ser olika ut och därför försöker vi erbjuda utbildningar på olika sätt. Antingen som en öppen utbildning som vem som helst kan anmäla sig till eller som skräddarsydd utbildning i din förening. Vi rekommenderar att minst ett par personer från varje förening/förbund utbildar sig och får mer kunskap om funktionerna i IdrottOnline.

IdrottOnline Administration Grund

IdrottOnline Administration Grund är en utbildning för dig som ska arbeta med administration i föreningen. Utbildningen ger dig introduktion, information och inspiration kring IdrottOnline. Allt som behövs för att du ska förstå hur systemet hänger ihop och känna till de grundläggande funktionerna i medlemsregistret och LOK-stödsmodulen så som att lägga till nya medlemmar, hantera roller, skapa grupper och ta fram statistik.

Utbildningen genomfördes den 9 juni 2020 och omfattar därför inte uppdateringar som kan ha skett efter detta datum. Titta på utbildningen här

Att lära på hemmaplan i lärgrupp

Föreningen kan själv sätta samman en lärgrupp för att lära er mer om IdrottOnline. Lärgruppsplaner kring administration, LOK-stöd och utbildning kan användas som diskussionsunderlag.

Kontakta din förenings idrottskonsulent som kan hjälpa er att komma igång.

När du har frågor om IdrottOnline

Vi finns här för dig när du har frågor eller om någonting krånglar. Du kan på egen hand ta del av manualer, instruktionsvideos och driftstörningsinformation på IdrottOnlines servicecenter. Där finns även kontaktinformation och möjlighet att ställa frågor eller fylla i ärendeformulär.

IdrottOnline Servicecenter och supportLänk till extern webbplats

RF-SISU Uppland har en egen sakkunnig inom IdrottOnline som hjälper föreningar att få bättre kunskaper. Det kan göras via telefon, digitalt, e-post, föreningsbesök och lokala workshop-tillfällen. Kontakt: Pontus Englund, 0725651435 eller pontus.englund@rfsisu.se

Sidan publicerades: 23 november 2022

Logga in i IdrottOnline

Logga in i IdrottOnline för att t.ex. söka LOK-stöd eller projektstöd.