Starta upp Parasport med stöd från oss!

Sidan uppdaterades: 13 juli 2023

I vårt arbete med Parasport bidrar vi med processledning, expertkompetens samt utbildning för föreningar och Specialdistriktsförbund. Ta kontakt med oss på RF-SISU Stockholm om ditt förbund eller din förening vill starta upp Parasport.

Parasport är idrott för personer med funktionsnedsättning. Till 2025 vill vi ha en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättningar eller andra förutsättningar. En inkluderande idrott för alla, där föreningens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Viktigt är att alltid se människan och utgå från varje individ.

Idrotten vill inte göra skillnad på idrott oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, vill också få fler personer med funktionsnedsättning att börja idrotta samt att vill man skapa så bra förutsättningar för ALLA att kunna delta inom idrotten, gärna så nära hemmet som möjligt.

Utgå från varje individ i ditt ledarskap

Om idrotten kan skapa förutsättningar och möjligheter för inkludering av alla så kommer fler personer att börja med idrott och därmed få en högre livskvalitet och en bättre hälsa.

Inom idrotten och i allt ledarskap är det alltid viktigt att inte generalisera, utan att alltid utgå från varje enskild individ. Detta oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Idrottsföreningarna är nyckelfaktorn om vi ska lyckas inkludera fler men det är viktigt att de får det stöd och utbildning som de behöver.


Parasportförbundet organiserar idrott för personer med olika funktionsnedsättningar. Dessa är personer med intellektuellnedsättning, rörelsenedsättning, synnedsättning samt personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Merparten av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har inte behovet av parasporten, men kan ha behov av ett anpassat ledarskap. Dövsportsförbundet organiserar idrott för personer med hörselnedsättning.

Flera specialidrottsförbund (SF) t ex ridsportsförbundet, golfförbundet samt curlingförbundet har redan i dag parasport inom sitt förbund. Flera specialförbund tar nu över ansvaret för parasporten inom sin idrott.

Sidan publicerades: 4 oktober 2022