Jämställdhet – en självklarhet!

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Jämställdhet inom idrottsrörelsen är en fråga om demokrati. RF-SISU Stockholm vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Det är något som vi tillsammans behöver jämna ut och förändra. Kunskap är grunden för det mod och den styrka som krävs för att orka förändra detta. Såväl forskning som människors enskilda erfarenheter talar för att jämställdhet främjar utvecklingen både för organisationer och individer.

Ser vi tillbaka hundra år, femtio år, tjugo år, så har mycket hänt för jämställdheten såväl i samhället som inom idrotten. Antalet aktiva flickor och kvinnor har ökat, kvinnornas representation i beslutande organ har ökat, fördelning av resurser har blivit mer rättvis, kvinnor har stora framgångar inom många idrotter. Det sker en utveckling, Men fortfarande är det mycket kvar.

Arbeta aktivt för att bli mer jämställda

Med den svenska idrottsrörelsens utvecklingsresa ”jämställdhet för en framgångsrik idrott” ligger fokus på att föreningar ska arbeta mer aktivt för att bli jämställda. Det kan vara svårt att se skillnader som finns om vi inte tar ett steg tillbaka och ser på omvärlden med kritiska ögon. Hur ser det ut i vår idrott och förening? Vad kan vi göra för att verksamheten ska vara på lika villkor hos oss?

Metoderna och möjligheterna att arbeta med jämställdhet är många, allt från att kartlägga verksamhetens representation och resursfördelning till att lekfullt leda barn, ungdomar och vuxna till insikter och högre kompetens.

Med en mångfald av kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter på styrelse och ledarnivå kan verksamheten utvecklas till något som speglar både killars och tjejers verkligheter. En förening där tjejer och killar får likvärdiga möjligheter, känner igen sig i verksamheten och trivs har större möjligheter att behålla sina aktiva längre. Möjligheterna ökar också att få aktiva att övergå till att fungera som ledare eller styrelsemedlem i föreningen istället för att sluta helt.

Idrottsrörelsen arbetar mot jämställdhetsmål 2025 som fastställdes vid RF-stämman 2017. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Så kan RF-SISU Stockholm stötta er förening/förbund med jämställdhet

  • Hjälp till att göra en jämställdhetsanalys i er förening
  • Stötta i arbetet med normer, jargonger, språkbruk och bemötande bland era barn- och ungdomslag.
  • Vi ordnar föreläsningar, kurser, lärgrupper och processer utifrån din förenings önskemål
  • Vill du veta mer? Ta kontakt med konsulenterna. Kontaktuppgifter till den konsulent som ansvarar för just din idrott hittar du i högerspalten.

Här hittar ni material och rapporter om jämställdhet

Sidan publicerades: 27 oktober 2022