Arbete i områden där idrottsrörelsen ska växa

Sidan uppdaterades: 3 november 2022

Sedan 2015 har vi på RF-SISU Stockholm som stödorganisation, möjliggjort att idrottsföreningar får stöd för sitt arbete med att utveckla sin verksamhet för att arbeta med nyanlända och inkludering i idrottsrörelsen.

Vi har årligen stöttat i genomsnitt 70 föreningar i detta viktiga arbete. Vi på RF-SISU Stockholm har inte själva drivit projekt eller aktiviteter för dessa resurser. Detta eftersom det varit viktigt att detta sker på en lokal nivå med personer från området.

Parallellt med detta genomförde vi under 2017-2018 ett särskilt projekt som vi kallade "Projekt Storstad" i fem bostadsområden. Med erfarenhet från vårt tidigare arbete kommer vi under 2020-2021 arbeta särskilt i tio områden där idrottsrörelsen ska växa. Vi kommer i vårt arbete stötta befintliga föreningar eftersom de är mycket viktiga för området. Om dessa föreningar går omkull finns ingen idrottsverksamhet kvar.

Utvalda områden för 2022 är:

  • Järvaområdet (Spånga/Tensta och Rinkeby/Kista)
  • Skärholmen/Vårberg, samt Bredäng och Sätra
  • Norra Botkyrka (Alby, Fittja, Hallunda och Norsborg) och Storvreten
  • Flemingsberg och Vårby Gård

Tidigare områden vi arbetat i:

  • Brandbergen
  • Östberga

Orsak till att områdena är utvalda

Områdena återfinns i fyra av distriktets kommuner, Botkyrka, Haninge, Huddinge och Stockholm. Generellt är att andelen aktiva inom idrotten lägre i våra utvalda områden i förhållande till övriga Stockholmsregionen.

Syfte och inriktning

Syftet är att sänka trösklarna till föreningslivet och skapa engagemang genom mötesplatser, folkbildning och nya former av idrott. Detta ska vi göra med följande inriktningar:

  • Höja medvetandegraden och kunskapsnivån om normer och strukturer inom idrottsrörelsen, med målet att normer och strukturer som motverkar/försvårar inkludering av individer synliggörs, ifrågasätts, utmanas och förändras.
  • Leda och stödja idrottsföreningarnas utveckling mot att bedriva inkluderande verksamheter och göra riktade insatser.
  • Komplettera idrottsföreningarnas insatser för målgrupperna i avsikt att uppnå en jämn fördelning av insatser med avseende på skillnader inom målgrupperna (såsom kön, ålder och geografisk hemvist).

Målgrupper

Primär målgrupp är barn och ungdomar som bor i området. Sekundär målgrupp är vuxna som bor i området.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om arbetet eller hur just din förening kan vara en del i arbetet i något av dessa områden?Hör du av dig till ansvariga idrottskonsulenter som du hittar i högerspalten.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Kontakt

Chrishan Fernando

Idrottskonsulent

08-627 40 77

Områden där idrottsrörelsen ska växa: Alby/Fittja, Flemingsberg/Vårby Gård, Storvreten

Kontakt

Aseffa Hailu

Idrottskonsulent

010-459 03 27

Områden där idrottsrörelsen ska växa: Skärholmen/Vårberg och Bredäng/Sätra