Elitidrott och studier

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Under 2019 antog vi på RF-SISU Stockholm en ny strategi för hur vi ska arbeta med dubbla karriärer både gymnasialt och postgymnasialt i Stockholmsdistriktet. Strategin är framarbetad tillsammans med Riksidrottsförbundet och har sin utgångspunkt i ”Nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer”.

Riksidrottsgymnasierna/Nationella idrottsutbildningar (RIG/NIU)

Vi arrangerar årligen mötesplatser för distriktets RIG och NIU. Vid dessa träffar erbjuder vi kunskapsinhämtning och information om aktuella frågor. Under 2019 deltog Skolverket och Riksidrottsförbundet vid en gemensam träff. Tränarna och instruktörerna vid skolorna erbjuds även kompetenshöjning vid våra Tränarforum.

Läs mer om RIG och NIU på Riksidrottsförbundet hemsida.

Riksidrottsuniversitet Stockholm och Elitdrottsvänliga lärosäten

Efter beslut på Riksidrottsmötet 2011 och 2013 så utvecklade Riksidrottsförbundet en nationell modell för Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten. I Stockholm utsågs KTH och GIH till Riksidrottsuniversitet. Under 2019 har vi inlett ett samarbete med KTH och GIH för att tillsammans utveckla ett gemensamt forum ”Riksidrottsuniversitetet Stockholm”. Denna samverkan kommer att marknadsföras och lanseras i början av 2020. Konceptet innehåller tre delar; Stöd till dubbla karriärer, Forskning och utbildning.

Här kan du läsa mer RIU och EVL på Riksidrottsförbundet hemsida

GIH - Riksidrottsuniversitet Stockholm

Elitidrottsstipendium

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Läs mer om elitidrottsstipendium på Rikisrottsförbundets hemsida.

Läs mer om elitidrott på RF:s hemsida

Sidan publicerades: 26 oktober 2022