Antidoping

Sidan uppdaterades: 5 september 2023

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Antidoping Sveriges stadgar och antidopingreglemente. Vi på RF-SISU Stockholm ger idrottsföreningar- och förbund stöd och råd vid frågor kring antidoping.

Antidopingarbetet är en del i rent spel. All idrott bygger på rent spel. Att ha nolltolerans mot doping inom idrotten i Stockholmsdistriktet är en självklarhet. Rent spel betyder att den som vinner kan glädja sig över en schysst seger, att förloraren kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp och att åskådaren kan njuta av idrottsprestationen, förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

Alla behöver känna till dopingreglerna

Som medlem i en idrottsförening omfattas du av Antidoping Sveriges stadgar och antidopingreglemente. Du är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna.

Man brukar säga att kunskap förebygger doping. Idrottsföreningen kan bidra till en ren idrott genom att ta fram en antidopingpolicy och kontinuerligt utbilda aktiva, ledare och föräldrar i frågan.

Mer information om utbildningar, dispenser, listor, kontroller och annat hittar du på Antidoping Sveriges hemsida.

RF-SISU Stockholms antidopingarbete

Som Riksidrottsförbundets regionala organisation ger vi idrottsföreningar och idrottsförbund i Stockholmsdistriktet stöd, råd och utbildning i antidopingfrågor.

Utbilda dig inom antidoping

Genom utbildningen Vaccinera klubben skapar din förening en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna får föreningen beredskap att hantera dopingfall i praktiken.
Här kan du vaccinera din klubb!

Är du en aktiv idrottare? För dig finns den webbaserade utbildningen Ren Vinnare, som endast tar cirka 30 minuter att genomföra.
Gå till webbutbildningen Ren Vinnare.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

En e-utbildning för föreningar som vill ta fram en antidopingplan och arbeta strategiskt mot dopning.

En e-utbildning riktad till idrottsutövare och ledare.