Anläggningsforum

Sidan uppdaterades: 12 april 2024

Sedan många år har tillgången till idrottsanläggningar och andra idrottsytor för föreningsidrotten varit den idrottspolitiskt viktigaste frågan i Stockholmsdistriktet. Vi har i många år arbetat enträget med att driva opinion och konkret påverkansarbete kring anläggningsbritsen i vår region. Vid stämman 2018 beslutades det att RF-SISU Stockholm, tillsammans med Specialdistriktsförbund, SDF, ska planera och intensifiera arbetet med att skapa fler idrottsytor och anläggningar.

Anläggningsforum är RF-SISU Stockholms mötesplats där vi tillsammans med Specialdistriktsförbunden/idrotterna diskuterar utvecklingen av idrottens rum och miljöer i Stockholmsregionen. Uppdraget är att:

• Strategiskt följa, bevaka och diskutera behov i regionen.
• Delta i utvecklingen av arbetet med idrottens rum och miljöer i Stockholmsdistriktet.
• Gemensamt skapa opinion och samverka med kommuner och andra regionala aktörer

Varje SDF får utse sin representant/er att delta på anläggningsforum. Vi bjuder in till forum ungefär två till tre gånger per år.

Vid frågor kontakta: cinnika.beiming@rfsisu.se

Sidan publicerades: 12 april 2024