Förtjänsttecken i guld

Sidan uppdaterades: 3 april 2023

Dela ut förtjänsttecken på årsmötet, klubbfesten eller i pausen på en match när det finns en festlig inramning och kanske lite publik. Vi lovar att de kommer uppskatta det och fortsätta jobba i föreningslivet!

Ledare som fått RF-SISU Stockholms förtjänsttecken i guld eller sitt SF:s högsta utmärkelse kan vara aktuella för att få Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse i guld som delas ut vid Riksidrottsmöten. Det är en lång fin tradition att genom utmärkelser uppmärksamma ledare i vårt distrikt. Den första delades ut på 1920-talet.

Generella regler

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser inom styrelser/kommittér eller motsvarande på förenings- och förbundsnivå inom distriktsidrotten, samt att uppmuntra till fortsatt ledarskap.
Vid bedömning av ledarinsatserna ska beaktas:
✔️Antal år som ledare med kvalificerat uppdrag
✔️Resultatet av ledarinsatserna
✔️Personens föredöme i ledarrollen
✔️Uppgifter i över- och sidordnad idrottsorganisation skall räknas som särskild merit
✔️Bestraffning enligt RF:s stadgar lägges till last, dock inte så att det helt omöjliggör för aktuell person att erhålla utmärkelser.

Regelverk

Kriterier: Förtjänsttecken i guld kan tilldelas person som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete på styrelse och/eller kommitténivå eller motsvarande i förbundsorganisation under minst 20 år eller i förening under minst 25 år.

Ansökan kan göras av styrelseledamot, handläggaren av utmärkelser, SDF, föreningsstyrelse, eller av distriktsidrottschefen.

Ansökan ska inlämnas senast 30 dagar före beräknad utdelningsdag.

Om mottagare av förtjänsttecken i guld arbetat på både förenings- och förbundsnivå men inte kommer upp i tillräckligt många år kan åren räknas samman. I sådant fall gäller det antal år som avser föreningsnivå.

Beslut tas av distriktsstyrelsen eller den person till vilket distriktsstyrelsen delegerat beslutanderätten.

Ansökan

Ladda ner pdf-formuläret genom att klicka här Pdf, 108 kB., fyll i det och maila pdf:en till stockholm@rfsisu.se.

Sidan publicerades: 28 februari 2023