Vi är RF-SISU Stockholm

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Vi är RF-SISU Stockholm, landets största distrikt med 2700 idrottsföreningar.

Vårt grundläggande uppdrag är att företräda, stödja och samordna idrottsrörelsens gemensamma frågor regionalt och lokalt samt verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning.

Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarna är på riksnivå två organisationer. På distriktsnivå har RF och SISU Idrottsutbildarna lagts samman till en organisation – RF-SISU Distrikt. Det finns 19 olika distriktsförbund runt om i Sverige som jobbar med att på olika sätt stödja distriktens idrottsföreningar och specialidrottsförbund.

Idrottens värdegrund, inkludering, mångfald och jämställdhet är självklara ledord hos oss. Vi arbetar aktivt med att stödja föreningarnas och förbundens utveckling av exempelvis parasport, barn- och ungdomsidrott samt inte minst den mycket viktiga frågan om tillgången till idrottens anläggningar och andra idrottsmiljöer. Vi genomför även riktade satsningar i utvalda områden där idrotten behöver växa. Vi samarbetar med kommuner, myndigheter och organisationer.

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller behöver hjälp!

Sidan publicerades: 20 oktober 2022