Nu är materialen ”Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer” och ”Barnens spelregler” uppdaterade

Vi på RF-SISU Stockholm arbetar tillsammans med distriktets idrottsföreningar med att skapa en trygg och inkluderande idrott. Två av materialen som vi har till stöd i arbetet har nu uppdaterats.

Sidan uppdaterades: 7 juni 2024

Riksidrottsförbundets material Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer är ett uppskattat stöd för alla styrelser. Barnens spelregler har Riksidrottsförbundet tillsammans med BRIS tagit fram för en tryggare barn- och ungdomsidrott. Barnens spelregler är en enkel översättning av barnkonventionen till vår idrottsvardag. Nu är båda materialen uppdaterade.

Barnens spelregler är skrivna för barn och unga. Materialet funkar lika bra för vuxna. Skapa Trygga och inkluderande idrottsmiljöer kan ses om facit till Barnens spelregler. Det här materialet är också ett stöd för styrelser i arbetet med att säkerställa trygga idrottsmiljöer och hur de kan/ska agera när det oönskade har hänt. Så missa inte att läsa dem, om du vill vara en trygg vuxen.”

Helen Alpstig, Idrottsombud för barn- och ungdomsidrott,
Trygg idrott och Värdegrund hos oss på RF-SISU Stockholm

Bra länkar att ha till hands


Länkar till de uppdaterade materialen

Barnens spelregler

Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer


BRIS har utökat sina öppettider för stödlinjen för idrottsledare och har nu öppet vardagar kl. 9:00–13:00.

Bris stödlinje för idrottsledare | Bris - Barnens Rätt i Samhället

Läs mer om Trygg och inkluderande idrott här

Sidan publicerades: 7 juni 2024