Inspirationskväll för innebandyföreningar som vill starta ungdomsråd

I måndagskväll genomförde vi på RF-SISU Stockholm tillsammans med Stockholms Innebandyförbund, en inspirationskväll för innebandyföreningar som är intresserade av att starta ungdomsråd.

Sidan uppdaterades: 9 februari 2024

Kvällen inleddes med att styrelsen i Järfälla Ryttarförenings ungdomssektion berättade hur de jobbar, vad de tycker är viktigt att tänka på vid uppstart och vilket deras uppdrag är i förhållande till Järfälla Ryttarförenings styrelse. Efter det diskuterades frågor kring ramverk, rekrytering av ungdomar, samverkan ungdomsråd och styrelse samt vilka aktiviteter ungdomsrådet kan ansvara för. Kvällen avslutades med samtal mellan deltagarna där alla fick argumentera för sina tankar och idéer och ställa frågor till varandra.

Delaktighet, engagemang och demokrati

Den här kvällen är ett väldigt bra exempel på att olika idrotter kan inspireras och lära av varandra för att få idrottsföreningarna och medlemmarna att utvecklas och växa. Inom ridsporten har man länge arbetat med att ge unga chansen att lära sig fatta beslut, ta ansvar samt att driva och genomföra projekt. Att som ung få förtroendet att leda och påverka är ett stort och inte minst utvecklande ansvar.

Sanna Rådström, idrottskonsulent hos oss på RF-SISU Stockholm och Michael Lawits, Stockholms Innebandyförbund, som båda var med på plats sammanfattar kvällen;

– Det blev en väldigt lyckad kväll med många bra idéer och tankar kring fortsatt arbete ute i föreningarna. Deltagarna fick med sig tips, inspiration och energi för att starta upp egna ungdomsråd.

– Vår förhoppning är att det här sättet att arbeta ska spridas till fler föreningar i Stockholmsdistriktet. Det är ett mycket bra sätt att få flera delaktiga och engagerade i föreningen, samtidigt som kunskapen kring demokrati och hur en förening fungerar höjs.

– Vi planerar att skapa ett nätverk där de som startar ungdomsråd kan träffas och dela erfarenheter och bolla idéer med varandra.

Ett stort tack till Järfälla Ryttarförenings ungdomssektion som tog sig tid att berätta om sin fina verksamhet.

Är ni också intresserade av att på olika sätt utveckla er idrottsförening? Kontakta er idrottskonsulent – kontaktuppgifter hittar du här.

Sidan publicerades: 9 februari 2024